Wegverkeer - categorieën standaard

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
15-03-2021

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor het gemiddelde wagenpark op Nederlandse wegen. Deze emissiefactoren zijn afhankelijk van een aantal categorieën die gebaseerd zijn op het type weg en voertuig. Deze gegevensset bevat deze categorieën.

Verantwoording gegevensset

De categorieën behoren bij de emissiefactoren wegverkeer standaard. De zijn voor alle stoffen en jaren gelijk en ontleend aan onderstaande bron:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat15 maart 2021

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
  • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
road_category_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de categorie
gcn_sector_idint4nvtUnieke identificatie van de GCN-sector
road_typechar(4).PRIKEYnvtWegtype
vehicle_typechar(4)nvtVoertuigtype
nametext.PRIKEYnvtCategorie (combinatie wegtypen en voertuigtype)
descriptiontextnvtOmschrijving van de categorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
374-4550
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie