Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Wegverkeer - categorieën euroklassen

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
Laatste update
12-06-2020

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde emissies van het wagenpark op Nederlandse wegen. Indien gewenst kon ook gekozen worden voor de specifiekere Euroklassen. Echter in Calculator 2020 is gekozen deze niet meer te actualiseren en de waarde op nul te zetten. Ook de categoriën zijn  niet meer van toepasselijk.

Verantwoording gegevensset

De gegevenset is gebasseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds

Beschrijving proces

  • Inventarisatie
  • Harmonisatie
  • Validatie
  • Transformatie

Velden databasetabel

mobile_source_on_road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_on_road_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de categorie
codetext.PRIKEYnvtUnieke code van de categorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van de categorie
descriptiontextnvtOmschrijving van de categorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
375-4405
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Data
Versie