Wegverkeer - categorieën euroklassen

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
Laatste update
29-11-2021

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde opbouw van het wagenpark op Nederlandse wegen. Indien gewenst kan er ook voor gekozen worden om het wegverkeer in hoger detail in te voeren. Hierbij wordt naast de euroklasse ook de brandstofsoort en het gewicht van het voertuig gespecificeerd. Deze gegevensset is aangeleverd door TNO (in het kader van de taakgroep verkeer en vervoer en bevat de voertuig categorieën waaruit bij deze invoer methode gekozen kan worden.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebasseerd op de methoderapporten van de taakgroep verkeer en vervooer. De categorieën zijn te vinden in de spreadsheet van Klein et al. 2019, te vinden onder: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/documenten.aspx. De emissiefactoren zelf zullen in het voorjaar van 2022 gepubliceerd worden. Dan zal ook een link naar het betreffende document worden opgenomen

BronEigenaarSinds

Beschrijving proces

  • Inventarisatie
  • Harmonisatie
  • Validatie
  • Transformatie

Velden databasetabel

mobile_source_on_road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_on_road_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de categorie
codetext.PRIKEYnvtUnieke code van de categorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van de categorie
descriptiontextnvtOmschrijving van de categorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
375-4549
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie