Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten

Versie: 
28-09-2017

Wat is het verschil tussen vaste en eigen rekenpunten?
De meest gangbare manier van rekenen in AERIUS is het berekenen van depositie voor hexagonen. Een ‘vast rekenpunt’ is het middenpunt van een van de hexagonen die als vast raster over Nederland zijn neergelegd.

Soms is het voor de gebruiker echter wenselijk om zelf één of meerdere punten te definiëren waarvoor gerekend kan worden. Dit zijn ‘eigen rekenpunten’.
Een eigen rekenpunt is een punt met een cirkel er  omheen. Deze cirkel heeft een oppervlakte van 1 hectare (wat overeenkomt met een straal van ongeveer 56,4 meter). Het rekenpunt kan op een willekeurige plek in Nederland worden neergelegd door de gebruiker.

Bij het gebruik van eigen rekenpunten in AERIUS Calculator verschilt de achtergronddepositie van de achtergronddepositiewaarde die in AERIUS Monitor getoond wordt.
De rekeninstelling 'Bereken voor Wnb vergunning' in AERIUS Calculator toont de achtergrondwaarde zoals bij AERIUS Monitor is bepaald. Bij de rekeninstelling ‘eigen rekenpunten’ wordt altijd de GDN achtergronddepositie gegeven.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
291-3879
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie
  • 28-09-2017