Uitleg

De factsheets geven een technisch inhoudelijke beschrijving van de verschillende AERIUS producten.

Selecteren factsheets
Via de optie 'factsheets zoeken' kunnen factsheets worden gevonden op basis van een eigen zoekterm of op basis van enkele vaste zoekcriteria (factsheettype, AERIUS product, categorie van de bron en onderwerp).

Voor de verschillende versies van AERIUS zijn de factsheets die van toepassing zijn op deze producten geclusterd in handboeken.

Type factsheets

Er zijn verschillende typen factsheets:

  • methodiek
  • data
  • Handreiking
     

Methodiek
Deze factsheets beschrijven in detail de berekeningen en bewerkingen die AERIUS uitvoert op basis van de ingevoerde (bron)gegevens. Er is bijvoorbeeld een methodiek-factsheet over de wijze waarop AERIUS de emissies van stallen berekent.

Data
Deze factsheets beschrijven de oorsprong en de karakteristieken van de gegevens in de AERIUS database. Er is bijvoorbeeld een database-factsheet voor de emissiefactoren voor stallen (emissies ammoniak per dierplaats per stalsysteem). Deze factsheet beschrijft de emissiefactoren en geeft aan wie de emissiefactoren heeft aangeleverd en wanneer de emissiefactoren zijn aangeleverd.

Handreiking
Deze factsheets beschrijven op hoofdlijnen de uitgangspunten en de werking van het AERIUS product en zijn een verdieping op de handleiding.