Uitleg

De factsheets geven een technisch inhoudelijke beschrijving van de verschillende AERIUS producten.

Selecteren factsheets
Via de optie 'factsheets zoeken' kunnen factsheets worden gevonden op basis van een eigen zoekterm of op basis van enkele vaste zoekcriteria (factsheettype, AERIUS product en onderwerp).

Voor de verschillende versies van AERIUS Calculator, Monitor en Register zijn de factsheets die van toepassing zijn op deze producten geclusterd.

De factsheets van AERIUS Calculator 2016L vormen gezamenlijk het Handboek AERIUS Calculator 2016L waarnaar wordt verwezen in de
Regeling natuurbescherming (artikel 1.1).

Type factsheets
Er zijn verschillende typen factsheets:

  • algemeen
  • methodiek
  • database
     

Algemeen
Deze factsheets beschrijven op hoofdlijnen de uitgangspunten en de werking van het AERIUS product.

Methodiek
Deze factsheets beschrijven in detail de berekeningen en bewerkingen die AERIUS uitvoert op basis van de ingevoerde (bron)gegevens. Er is bijvoorbeeld een methodiek-factsheet over de wijze waarop AERIUS de emissies van stallen berekent.

Database
Deze factsheets beschrijven de oorsprong en de karakteristieken van de gegevens in de AERIUS database. Er is bijvoorbeeld een database-factsheet voor de emissiefactoren voor stallen (emissies ammoniak per dierplaats per stalsysteem). Deze factsheet beschrijft de emissiefactoren en geeft aan wie de emissiefactoren heeft aangeleverd en wanneer de emissiefactoren zijn aangeleverd.