Factsheets

62 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Kilometergrid Calculator, Scenario 04-06-2014
Luchtfoto Calculator, Scenario, Monitor 16-06-2015
Land en water Calculator, Scenario 01-07-2015
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Mobiele werktuigen – eigen typering kenmerken Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Gemeenten Calculator, Scenario 16-09-2019
Plaatsen Calculator, Scenario 16-09-2019
Hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Provincies Calculator, Scenario, Monitor 16-09-2019
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Open data - Vaarwegen Open data 15-10-2020
Open data - Terreinruwheid en landgebruik Open data 15-10-2020
Open Data - Totale stikstofdepositie Open data 15-10-2020
Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats Open data 15-10-2020
Open Data - Relevante habitatkartering Open data 15-10-2020
Open Data - Hexagonengrid Open data 15-10-2020
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - stalbeschrijvingen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen – eigen typering categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Habitatkartering Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Open Data - Actuele depositieruimte Open data 15-10-2020
Grootschalige deposities GDN Calculator, Scenario 15-10-2020
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Binnenvaart - categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen – eigen typering emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020