Totale deposities AERIUS Monitor

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
niet van toepassing
GTP
niet van toepassing
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
03-12-2016

Beschrijving gegevensset

De gegevenset deposities bevat de verfijnde deposities (scenario basis en provinciaal beleid) voor alle Natura 2000-gebieden zoals wordt berekend in AERIUS Monitor en vastgesteld door het bevoegde gezag.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
depositions jurisdiction policies 20161203.csvAERIUS03 december 2016

Beschrijving proces

  • InventarisatieHet betreft het resultaat van alle benodigde depositiebereningen ten aanzien van AERIUS Monitor.
  • HarmonisatieEr hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
  • ValidatieDe juistheid wordt gevalideerd door een inhoudsdeskundige.
  • TransformatieDe bron kan direct worden ingeladen en hoeft niet te worden getransformeerd.

Velden databasetabel

depositions_jurisdiction_policies

VeldTypeEenheidOmschrijving
receptor_idint4n.v.t.Unieke identificiatie van het hexagoon
yearint2n.v.t.Jaar
total_depositionfloat4mol/ha/jaarSommatie van de depositie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
440-3750
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie