Factsheets

14 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 13-07-2021
Bepalen mate van stikstofbelasting Monitor 13-07-2021
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022