Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

Toepassingsbereik Calculator

In het kort
Het toepassingsbereik van AERIUS Calculator is tijdelijk aangepast. De aanpassing betreft bronnen waarbij sprake is van pluimstijging door impuls en/of gebouwinvloed.

Pluimstijging door impuls
In AERIUS Calculator 2019 wordt rekening gehouden met de stijging van de emissiepluim als gevolg van de warmte-inhoud (thermische pluimstijging). Er wordt nu nog geen rekening gehouden met de stijging van de emissies als gevolg van de uitreedsnelheid (pluimstijging door impuls ). De hoogte van de pluim is van invloed op de berekende deposities. In de volgende versie van AERIUS Calculator; versie 2019.1 kan de pluimstijging door impuls wel in rekening worden gebracht.

Gebouwinvloed
Wanneer een emissiebron zich op of nabij een gebouw bevindt, kan het gebouw invloed hebben op de verspreiding van de emissies en de berekende deposities. In AERIUS Calculator 2019 is geen rekening gehouden met dit effect. Over de invloed van een gebouw op de deposities is nog weinig bekend.  Het RIVM is voornemens dit nader te onderzoeken.

Tijdelijk toepassingsbereik
Door het ontbreken van pluimstijging door impuls en gebouwinvloed kan gebruik van AERIUS Calculator 2019  in bepaalde situaties leiden tot een over- of onderschatting van de deposities.Zolang de benodigde aanpassingen in AERIUS Calculator om pluim stijging door impuls en gebouwinvloed in rekening te brengen niet zijn doorgevoerd, wordt  er voor gekozen om de volgende emissiebronnen vooralsnog buiten het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019 te houden (en voor deze emissiebronnen AERIUS Calculator 2019 dus nog niet te gebruiken):

  • Emissiebronnen waarbij sprake is van een mechanische ventilatie en een verticale uitstroom van de emissies , en waarbij de warmte-inhoud van de emissie gering is . Bij deze bronnen kan de pluimstijging door impuls (uitreedsnelheid) maatgevend zijn ten opzichte van de thermische pluimstijging.

 

  • Emissiebronnen op of nabij vrijstaande gebouwen  waarvan de schoorsteenhoogte minder is dan 2.5 maal de maximale hoogte van het relevante gebouw en waarvoor de depositiebijdrage wordt berekend op een rekenpunt binnen 3 kilometer afstand van de emissiebron .   

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
740-4021
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie