Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

Toepassing ondergrens bij depositieberekening

In het kort
AERIUS berekent depositiebijdrage in steeds groter wordende ringen rondom de (punt)bron. Een gebruiker kan in AERIUS een ondergrens (in mol/hectare) aangeven waar beneden de berekening van de depositiebijdrage stopt.

Hoe gaat AERIUS om met de gestelde ondergrens?
AERIUS berekent de depositiebijdrage van een (punt)bron in steeds groter wordende ringen van hexagonen om een (punt)bron heen. In de afbeelding is bijvoorbeeld eerst voor de groene en de lichtblauwe hexagonen de depositie bepaald en daarna voor de donkerblauwe en paarse hexagonen.

Een gebruiker kan in AERIUS rekenvoorkeuren aangeven. Eén van deze voorkeuren is een ondergrens voor de depositiebijdrage (mol/hectare). Wanneer een ondergrens is aangegeven, stopt de berekening van de depositiebijdrage zodra de berekende bijdrage in een aantal ringen (s) kleiner is dan de aangegeven ondergrens (c). Wanneer niet wordt voldaan aan dit criterium, wordt de depositie in de volgende ringen berekend.

Criterium:

\[
STOP=\left\{\begin{array}{
cc}
TRUE\rightarrow{}max\left(D_{h,r_{s\bullet{}i}}..D_{h,r_{s\bullet{}i+s-1}}\right)<c\
 \\
FALSE\rightarrow{}Else
\end{array}\right.
\]

met
Dh,ri = Depositie van hexagoon h op ring ri
i = Iteratie, beginnend bij 0 en oplopend tot het criterium is bereikt
s = Stapgrootte:het aantal ringen dat meegenomen wordt per iteratie
c = Ingevoerde ondergrens (mol/hectare)

De depositie op een grotere afstand van een bron is niet per definitie lager dan de depositie op een kleinere afstand. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door veranderingen in de terreinruwheid. Door per iteratie meerdere ringen mee te nemen, wordt hiermee rekening gehouden.

Factsheet

Factsheet
288-1423
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie