Stroomschema Register voor aanvragen Segment 2

Versie: 
01-09-2017

Onderstaande figuur illustreert de stappen die in Register genomen worden bij een aanvraag voor ontwikkelingsruimte uit segment 2.

Stroomschema Register

De eerste stap is dat het bevoegd gezag de Bijlage AERIUS berekening - benodigde ontwikkelingsruimte zoals is aangeleverd door de initiatiefnemer, in AERIUS Register importeert (inleest). AERIUS Register berekent na het inlezen zelf de benodigde ruimte van de geïmporteerde aanvraag en daarna krijgt de aanvraag automatisch de status ‘in de wachtrij’.

Na de voorgeschreven wachttijd (gerekend vanaf datum poststempel, niet vanaf datum inlezen), past AERIUS Register automatisch de status aan van ‘in de wachtrij’ naar ‘in behandeling’. AERIUS Register beoordeelt op dat moment of de berekende depositiebijdrage op alle OR-relevante hexagonen past binnen de beschikbare ontwikkelingsruimte voor segment 2. Er zijn twee mogelijke ‘in behandeling’ statussen (zie figuur), die de mogelijke vervolgacties bepalen. Zie voor een toelichting op de wachtrij ook wie het eerst komt, wie het eerst maalt: toelichting op de wachtrij.

 

‘In behandeling, wel OR’: er is ruimte voor de aanvraag. Hoe nu verder?

Bij deze status wordt de beschikbare ontwikkelingsruimte (OR) voor de aanvraag automatisch gereserveerd in het systeem. Vanuit deze status heeft het bevoegd gezag vervolgens twee keuzes:

  1. Bevoegd gezag kan de ontwikkelingsruimte betreffende de aanvraag toekennen (naar status ‘ontwerpbesluit’ in de figuur). De ontwikkelingsruimte die gereserveerd was, wordt dan afgeboekt in het systeem (weergegeven met groene kleur PDF in figuur).
  • Vanuit de status ‘ontwerpbesluit’ kan het bevoegd gezag vervolgens alleen nog kiezen voor ‘definitief toegekend’. Er verandert dan niets aan de stand van de ontwikkelingsruimte, omdat de ruimte toch al was afgeboekt.
  • Vanuit ‘definitief toegekend’ kan in specifieke omstandigheden alsnog gekozen worden voor ‘afgewezen (wel OR)’. Ook in dat geval verandert er nog niets aan de stand van de ontwikkelingsruimte (zie hieronder bij 2)
  1. Bevoegd gezag kan de aanvraag met voldoende ontwikkelingsruimte ook afwijzen (naar status ‘afgewezen (wel OR)’ in de figuur). In dit geval wordt de gereserveerde ruimte voor de aanvraag - net als bij toewijzen – wél gewoon afgeboekt in het systeem (groene PDF kleur in figuur). Het is namelijk nog mogelijk dat de afgewezen aanvraag op een later moment alsnog toegekend moet worden, en dan mag de OR niet intussen zijn uitgegeven aan andere activiteiten.
  • Vanwege de mogelijkheid dat een afgewezen aanvraag alsnog toegewezen wordt, is het ook mogelijk om vanuit de status ‘afgewezen (wel OR)’ alsnog te kiezen voor ‘ontwerpbesluit’ (waardoor de ruimte alsnog wordt toegewezen). Deze stap verandert dan niets aan de stand van de ontwikkelingsruimte, omdat de ruimte toch al was afgeboekt.
  • Een afgewezen aanvraag kan ook definitief worden afgewezen. Op dat moment wordt de afgeboekte ruimte automatisch teruggestort in het systeem en komt deze weer beschikbaar voor andere aanvragen. De aanvraag zelf is dan automatisch verwijderd uit het systeem (oranje prullenbakje in figuur)

 

‘In behandeling, geen OR’: er is (vooralsnog) geen ruimte voor de aanvraag. Hoe nu verder?

Bij deze status is er niet op alle hexagonen voldoende ruimte voor de aanvraag, als rekening wordt gehouden met de claim van alle aanvragen in behandeling die eerder aan de beurt zijn. Bij deze status wordt geen ruimte gereserveerd, ook niet op de plekken waar wel ruimte beschikbaar is.

Op het moment dat de aanvraag wordt afgewezen door het bevoegd gezag (de pijl naar status ‘afgewezen (geen OR)’ in de figuur), verdwijnt de aanvraag uit de wachtrij. Dit kan er toe leiden dat latere aanvragen in de wachtrij alsnog de status ‘In Behandeling - wel OR’ krijgen.

  • Een afgewezen aanvraag zonder ruimte kan daarna in principe alleen nog definitief afgewezen worden (verwijderd uit systeem). Zie figuur. Dit verandert niets aan de stand van de ontwikkelingsruimte.
  • In specifieke gevallen kan een aanvraag die is afgewezen zonder beschikbare ontwikkelingsruimte, ook weer teruggezet worden in de wachtrij. Dit is weergegeven met een pijl met stippellijn.

 

Wanneer kan een aanvraag met status ‘In behandeling - geen OR’ worden afgewezen?

Een aanvraag kan afgewezen worden wanneer er al zoveel ruimte is afgeboekt, dat er niet meer op alle hexagonen voldoende ruimte is. Een dergelijk definitief tekort aan ruimte voor een aanvraag wordt weergegeven met een ‘rood kruis’ op de betreffende hexagonen waar de ruimte onvoldoende is geworden. Zolang er geen ‘rode kruizen’ zijn voor een aanvraag, kan deze nog niet afgewezen worden, ook al is de status ‘in behandeling – geen OR’. Zonder rood kruis kan deze status namelijk nog veranderen in een status ‘in behandeling – wel OR’, als eerdere aanvragen met status ‘in behandeling – geen OR’ worden afgewezen en uit de wachtrij verdwijnen (zie ook ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt: toelichting op de wachtrij’).

Om de vergunningverlener snel een beeld te geven bij welke aanvragen rode kruizen berekend zijn, werkt Register met een ‘alert-symbool’ binnen de status ‘in behandeling – geen OR’ (zie figuur: slotje met een rood rondje met sterretje erin). Een ‘alert’ betekent dat ten tijde van de meest recente wachtrijberekening, minimaal op één hexagoon een rood kruis is berekend voor deze aanvraag. Zodra het bevoegd gezag heeft vastgesteld dat bij de aanvraag met ‘alert’ inderdaad sprake is van minimaal 1 rood kruis, kan de aanvraag afgewezen worden.

 

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
713-3846
Voor
  • Register
Type
Methodiek
Versie
  • 01-09-2017