Stalsystemen - stalbeschrijvingen

Versie: 
01-07-2015

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de code van de stalbeschrijving conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De werkelijke stalbeschrijving is terug te vinden op de site van Kenniscentrum InfoMil.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset wordt geëxtraheerd uit de volgend bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat01 juli 2015

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe bron wordt semi-automatisch uitgelezen om te tabel met stalsystemen te genereren.
  • ValidatieDe tabel wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
  • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_system_definitions

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_system_definition_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het reducerende systeem
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Code conform RAV
descriptiontextn.v.t.Omschrijving conform RAV

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
603-2387
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie
  • 01-07-2015