Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem

Versie: 
01-07-2015

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de relatie tussen het huisvestingsysteem en het gerelateerd traditionele huisvestingsysteem conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De relatie is nodig voor het juist berekenen van de emissie bij combinatie van systemen.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset wordt geëxtraheerd uit de volgend bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat01 juli 2015

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe bron wordt semi-automatisch uitgelezen om te tabel met gerelateerde systemen te genereren.
  • ValidatieDe tabel wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
  • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_types_other_lodging_type

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het huisvestingsysteem
farm_other_lodging_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het gerelateerde traditionele systeem

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
604-2388
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie
  • 01-07-2015