Stalsystemen - additionele technieken

Versie: 
01-07-2015

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de additionele systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset wordt geëxtraheerd uit de volgend bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat01 juli 2015

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe bron wordt semi-automatisch uitgelezen om te tabel met additionele systemen te genereren.
  • ValidatieDe tabel wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
  • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_types

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_additional_lodging_system_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het additionele systeem
farm_animal_category_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het huisvestingssysteem
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Code conform RAV
descriptiontextn.v.t.Omschrijving conform RAV
scrubberbooleann.v.t.Waarde (ja/nee) of huisvestingssysteem een luchtwasser is

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
599-2377
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie
  • 01-07-2015