Factsheets

23 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Bepalen ontwikkelingsruimte stoppers Monitor 28-06-2018
Dieraantallen per stalsysteem basisjaar

De gegevensset omvat per stal gegevens over de locatie, stalsysteem en dieraantallen. Deze gegevens zijn gebruikt om voor de referentiesituatie ...

Monitor 17-03-2017
Factor weidereductie

De factor weidereductie is de gemiddelde emissiereductie die in Monitor wordt toegepast op de emissies van alle weidedieren in een provincie....

Monitor 17-03-2017
Groeipercentages dieraantallen

Deze gegevens geven een overzicht van de groeipercentages voor de dieraantallen per diertype. De groeipercentages zijn overgenomen uit een...

Monitor 17-03-2017
Stalsystemen - huisvestingssystemen

De gegevensset bevat de huisvestignssystemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Monitor 17-03-2017
Vervangingspercentage stallen

In 2020 en 2030 is een deel van de stallen in de huidige situatie (2014) vervangen door nieuwere stallen. Inzicht in het aandeel van de stallen...

Monitor 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator 17-03-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen

De gegevenset bevat de voer- en managementmaatregelen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De beschrijving van de...

Calculator 17-03-2017
Stalsystemen - emissiefactoren

De emissiefactoren stalsystemen zijn emissiefactoren voor de emissie vanuit dierenverblijven, inclusief de emissie van de mest die in het...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder

De voer- en managementmaatregelen dragen bij aan het verminderen van de emissie van de vloer en/of het verminderen van de emissie uit de...

Calculator 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen

De reductiepercentages hebben betrekking op voer- en managementmaatregelen voor verschillende diercategorieën. De maatregelen en bijbehorende...

Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator 17-03-2017
Bepalen effecten voermaatregelen Monitor 07-11-2016
Bepalen stagnatiecorrectie stallen Monitor 07-11-2016
NEMA correctie Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte mest Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte stallen Monitor 07-11-2016
Bepalen emissies stallen Monitor 07-11-2016
Stalsystemen - diercategorieën

De gegevensset bevat de diercategorieën conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Monitor 15-12-2015
Stalsystemen - additionele technieken

De gegevensset bevat de additionele systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - reducerende systemen

De gegevensset bevat de reducerende systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. Een voorbeeld van een reducerend systeem...

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - stalbeschrijvingen

De gegevensset bevat de code van de stalbeschrijving conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De werkelijke stalbeschrijving...

Calculator, Monitor 01-07-2015
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem

De gegevensset bevat de relatie tussen het huisvestingsysteem en het gerelateerd traditionele huisvestingsysteem conform de bijlagen bij de...

Calculator, Monitor 01-07-2015