Factsheets

25 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Toepassing afstandsgrenswaarde Calculator 19-06-2018
AERIUS Register in het kort Register 01-09-2017
'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt': toelichting op de wachtrij Register 01-09-2017
Stroomschema Register voor aanvragen Segment 2 Register 01-09-2017
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Register 01-09-2017
Overgang van Monitor naar Register Monitor, Register 01-09-2017
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Monitor 01-09-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Monitor 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage tijdelijke projecten Calculator 17-03-2017
Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen Calculator 17-03-2017
Berekening warmte-inhoud Calculator 17-03-2017
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator 17-03-2017
Bepalen depositie bijtelling Monitor 07-11-2016
Bepalen depositie en groeibehoefte niet-verfijnde sectoren Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage buitenland Monitor 07-11-2016
Ruimtelijke verdeling groei-emissies: de ‘waterbedmethode’ Monitor 07-11-2016
Uitplaatsing emissies Monitor 15-12-2015
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt (Monitor 2015) Monitor 15-12-2015
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt (Calculator 2015) Calculator 15-12-2015
Toepassing afstandsgrenswaarde wegen en vaarwegen Calculator 15-12-2015
Bepalen depositiebijdrage door ammoniakemissies uit zee Monitor 15-12-2015
Gebruik schaalfactoren Monitor 15-12-2015
Toepassing afstandsgrenswaarde hoofdwegen en hoofdvaarwegen Calculator 01-07-2015
Bepalen rekenafstand voor bronnen dichtbij een rekenpunt Calculator, Monitor 01-07-2015
Ruimtelijke verdeling bijtellingemissies: uitplaatsing Monitor 10-01-2015