Factsheets

12 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Toepassing afstandsgrenswaarde Calculator 19-06-2018
AERIUS Register in het kort Register 01-09-2017
Overgang van Monitor naar Register Monitor, Register 01-09-2017
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Monitor 01-09-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Monitor 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage tijdelijke projecten Calculator 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN

Deze gegevensset geeft voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten een overzicht van de...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen Calculator 17-03-2017
Berekening warmte-inhoud Calculator 17-03-2017
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator 17-03-2017
Plaatsen

De gegevensset plaatsen bevat de plaatsen in Nederland.

Calculator 30-11-2014
Kilometergrid

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland (GCN & GDN) in het kader van natuur- en...

Calculator 04-06-2014