Soorten - relatie leefgebied

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Alterra
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
17-11-2016

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de (theoretische) relatie tussen de aangewezen soorten en het natuurtype waar deze voorkomt (habitattypen en leefgebieden).

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
20161115_PAS_RelatieLeefgebied.xlsxMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg15 november 2016

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe informatie is niet afkomstig uit de gebiedsanalyses maar is theoretisch afgeleid.
  • HarmonisatieDe tabel met de theoretische koppeling tussen soort en leefgebied is geharmoniseerd naar een machine-leesbaar-formaat.
  • ValidatieEr heeft geen inhoudelijk validatie plaatsgevonden.
  • TransformatieDe bron is automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

species_to_habitats

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het interessegebied
species_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de soort
habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
364-3761
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie