Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Soorten - relatie leefgebied

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Alterra
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
14-10-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de (theoretische) relatie tussen de aangewezen soorten en het natuurtype waar deze voorkomt (habitattypen en leefgebieden).

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Soorten en mogelijke leefgebieden (20140630_Aangewezen_Soorten_Leefgebieden.xlsx)AERIUSjuni 2014
Aangewezen soorten (20140620_Aangewezen_Soorten.xlsx)Ministerie van Economische Zakenjuni 2014
Mogelijke relatie soorten met leefgebieden (20140317_bron_relatie_soorten_gesplitst.xlsx)Ministerie van Economische Zakenmaart 2014
PAS-categorie habitattypen (20140228_PAS_Habitat.xlsx)Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburgfebruari 2014
PAS-categorie leefgebieden (20140228_PAS_Leefgebieden.xlsx)Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburgfebruari 2014

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe informatie is niet afkomstig uit de gebiedsanalyses maar is theoretisch afgeleid.
  • HarmonisatieDe tabel met de theoretische koppeling tussen soort en leefgebied is geharmoniseerd naar een machine-leesbaar-formaat.
  • ValidatieEr heeft geen inhoudelijk validatie plaatsgevonden.
  • TransformatieDe bron is automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

species_to_habitats

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het interessegebied
species_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de soort
habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
364-1782
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie