Sectorgroep buitenland

Versie: 
13-07-2021

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
13-07-2021

Beschrijving gegevensset

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de koppeling tussen sectoren van buitenlandse emissiebronnen en sectorgroepen zoals gehanteerd in AERIUS Monitor. Als basis zijn de SNAP Sectoren zoals beschreven in Emission Inventory Guidebook (Definition SNAP Nomenclature) gebruikt. Dat is in Europa de indeling van emissie inventarisaties.

De emissietotalen gebruikt voor de berekening van de deposities in AERIUS van het EMEP Centre on Emission Inventories and Projections (CEIP) en de prognoses van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) worden gerapporteerd in SNAP-sectoren. De indeling van de Emissieregistratie voor de Nederlandse sectoren is uitgebreider dan de SNAP-sectoren waarin de buitenlandse bijdragen zijn ingedeeld. Het komt daarom voor dat emissies van AERIUS-sectoren tot meer dan één SNAP-sector behoren. Het is hierdoor niet mogelijk om de bijdragen van de Nederlandse en buitenlandse sectoren een-op-een te vergelijken. De CEIP rapportage registreert de emissie van internationale scheepvaart buiten territoriale wateren op de Noordzee niet. Deze zijn toegevoegd zoals deze door Emissieregistratie zijn geregistreerd.

Opgenomen attributen:

  • Sectorgroep naam
  • Snap sector code
  • Sector omschrijving
 

sectorgroep_naam

snap_sector

sector_omschrijving

Landbouw

10

Agriculture

Verkeer en Transport

7

Road Transport

Verkeer en Transport

8

Other Mobile Sources And Machinery

Verkeer en Transport

n.v.t.

Internationale Scheepvaart

Industrie

1

Combustion In Energy And Transformation Industries

Industrie

3

Combustion In Manufacturing Industry

Industrie

4

Production Processes

Industrie

9

Waste Treatment And Disposal

Overig

2

Non-Industrial Combustion Plants

Overig

5

Extraction And Distribution Of Fossil Fuels And Geothermal Energy

Overig

6

Solvent And Other Product Use

Overig

11

Other Sources And Sinks

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
752-4529
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie
  • 13-07-2021