sectoren en sector_ID in GML

Versie: 
01-09-2017

AERIUS gebruikt GML (Geography Markup Language) voor het importeren en exporteren van brongegevens en rekenresultaten.

In de GML bestanden is met een sector_ID aangegeven op welke sector de brongegevens van toepassing zijn. In onderstaande tabel is het sector_ID aangegeven voor elk van de sectoren die AERIUS onderscheidt. Ook is voor AERIUS Monitor en AERIUS Calculator aangegeven binnen welke sectorgroep de sector valt.

Sector_ID Sector Sectorgroep (AERIUS Calculator) Sectorgroep (AERIUS Monitor)
2100 Energie Energie Industrie
4110 Stalemissies Landbouw Landbouw
4120 Mestopslag Landbouw Landbouw
4130 Beweiding Landbouw Landbouw
4140 Mestaanwending Landbouw Landbouw
4320 Glastuinbouw Landbouw Landbouw
4600 Overige landbouw Landbouw Landbouw
8640 Kantoren en winkels Wonen en Werken Anders
8200 Woningen Wonen en Werken Anders
8210 Recreatie Wonen en Werken Anders
1050 Afvalverwerking Industrie Industrie
1500 Basismetaal Industrie Industrie
1400 Bouwmaterialen Industrie Industrie
1300 Chemische industrie Industrie Industrie
1700 Metaalbewerkingsindustrie Industrie Industrie
1100 Voedings- en genotmiddelen Industrie Industrie
1800 Industrie Overig Industrie Industrie
3210 Landbouw mobiele werktuigen Mobiele Werktuigen Verkeer en Vervoer
3220 Bouw en Industrie Mobiele Werktuigen Verkeer en Vervoer
3230 Delfstoffenwinning Mobiele Werktuigen Verkeer en Vervoer
3530 Consumenten mobiele werktuigen Mobiele Werktuigen Verkeer en Vervoer
3710 Emplacement Railverkeer Verkeer en Vervoer
3720 Spoorweg Railverkeer Verkeer en Vervoer
3610 Stijgen Luchtvaart Verkeer en Vervoer
3620 Landen Luchtvaart Verkeer en Vervoer
3630 Taxiën Luchtvaart Verkeer en Vervoer
3640 Bronnen luchthaventerrein Luchtvaart Verkeer en Vervoer
3111 Snelwegen Wegverkeer Snelwegen
3112 Buitenwegen Wegverkeer Verkeer en Vervoer
3113 Binnen bebouwde kom Wegverkeer Verkeer en Vervoer
7510 Zeescheepvaart: Aanlegplaats Scheepvaart Scheepvaart
7520 Zeescheepvaart: Binnengaats route Scheepvaart Scheepvaart
7530 Zeescheepvaart: Zeeroute Scheepvaart Scheepvaart
7610 Binnenvaart: Aanlegplaats Scheepvaart Scheepvaart
7620 Binnenvaart: Vaarroute Scheepvaart Scheepvaart
9999 Overig Wonen en Werken Anders
9000 Plan Wonen en Werken Anders

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
380-3858
Voor
  • Calculator
  • Connect
  • Scenario
Type
Handreiking
Versie
  • 01-09-2017