Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Schaalfactoren groei

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
RIVM
GLP
onbekend
GTP
onbekend
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
30-06-2015

Beschrijving gegevensset

[no-lexicon]Bij het bepalen van de depositiebijdrage en groeibehoefte van (deel)sectoren vindt per sector en stof (NH3 en NOX) een schaling plaats van de emissies of deposities voor het basisjaar van de GCN/GDN kaarten (ronde 2015). De schaalfactoren zijn afgeleid van de schaalfactoren die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten 2015. Deze schaalfactoren worden toegepast bij (deel)sectoren waarvoor in de beschouwde (toekomst)jaren geen verfijnde emissies zijn gebruikt.

Monitor past de schaalfactoren toe bij de berekening van:
a. de depositiebijdrage in de huidige situatie (2014)
b. de depositiebijdrage in 2020/2030 in een situatie zonder economische groei
c. 
de groeibehoefte in 2020/2030.

De totale depositiebijdrage in 2020/2030 waarvan wordt uitgegaan in de PAS is de som van de depositiebijdrage in een situatie zonder economische groei (b.) en de groeibehoefte (c.).  

Het scenario ABR (Beleid Bovenraming) gaat uit van een relatief hoge economische groei: 2,5% per jaar. Het scenario BOR (Beleid Onderraming) gaat uit van relatief lage economische groei: 0,9% per jaar.

Welke bewerkingen zijn uitgevoerd op de aangeleverde gegevens?
Voor het bepalen van de depositiebijdrage in 2014, vindt schaling plaats van de depositiebijdragen in het basisjaar. Hierbij gaat Monitor uit van schaalfactoren ABR voor de situatie in 2014. Door RIVM zijn schaalfactoren ABR aangeleverd voor 2013 en 2015. De schaalfactoren ABR voor 2014 zijn bepaald op basis van lineaire interpolatie.

Voor het bepalen de depositiebijdrage in 2020/2030 in een situatie zonder economische groei gaat Monitor uit van het scenario PAS OnderRaming (POR). Dit scenario gaat uit van 0% groei. De schaalfactoren POR voor 2020/2030 zijn bepaald op basis van extrapolatie van de RIVM schaalfactoren voor ABR (2,5% groei) en BOR (0,9%). De schaalfactoren worden toegepast op de depositiebijdragen in het basisjaar.

Voor het bepalen van de groeibehoefte in 2020/2030 gaat Monitor uit van de zogenoemde 'schaalfactoren groei'. Deze schaalfactoren zijn in twee stappen bepaald:

  • Eerst is de schaalfactor voor de POR in een bepaald jaar afgetrokken van de schaalfactor voor de ABR voor datzelfde jaar. Dit leidt tot schaalfactoren voor de groei in 2014, 2020 en 2030 ten opzichte van het basisjaar.
  • Vervolgens zijn de schaalfactoren voor de groei in 2020 en 2030 ten opzichte van het basisjaar gecorrigeerd voor de groei die plaatsvindt in 2014 ten opzichte van het basisjaar. Dit levert schaalfactoren groei op voor 2020 en 2030 ten opzichte van 2014.[/no-lexicon]

Verantwoording gegevensset

De schaalfactoren die Monitor toepast zijn afgeleid van de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Schaalfactoren scenario ABR (BeleidBovenRaming zonder PAS)RIVMapril 2015
Schaalfactoren scenario BOR (BeleidOnderRaming)RIVMapril 2015

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
417-2659
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie