Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Schaalfactoren groei

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
RIVM
GLP
onbekend
GTP
onbekend
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
2016

Beschrijving gegevensset

Bij het bepalen van de depositiebijdrage en groeibehoefte van (deel)sectoren in 2014, 2015, 2020 en 2030 vindt per sector en stof (NH3 en NOX) een schaling plaats van de deposities die zijn berekend voor het basisjaar 2013 van de emissies in de Emissieregistratie. De schaalfactoren zijn afgeleid van de (toekomstige) totale emissies op basis van de PBL scenario’s die het RIVM ook hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten. De schaalfactoren worden toegepast bij (deel)sectoren waarvoor in de beschouwde (toekomst)jaren geen verfijnde emissies zijn gebruikt.

Monitor past de schaalfactoren toe bij de berekening van:
a. de depositiebijdrage in 2014 en 2015
b. de depositiebijdrage in 2020 en 2030 in situatie zonder economische groei
c. 
de groeibehoefte in 2020 en 2030.

Hoe zijn de schaalfactoren bepaald?
Uitgangspunten vormen de aangeleverde totale emissies per sector en stof voor de jaren:

  • 2013 en 2014, op basis van de emissies uit het project Emissieregistratie
  • 2020 en 2030 op basis van het scenario ABR (Beleid Bovenraming) dat uitgaat van een relatief hoge economische groei
  • 2020 en 2030 op basis van het scenario BOR (Beleid Onderraming) dat uitgaat van relatief lage economische groei.

Schaalfactoren 2014
De schaalfactoren voor 2014 zijn bepaald door de totale emissies voor 2014 uit het project Emissieregistratie te delen door de totale emissies voor 2013 uit het project Emissieregistratie.

Schaalfactoren 2015
De schaalfactoren voor 2015 zijn bepaald op basis van interpolatie van de schaalfactoren voor 2020, op basis van het scenario ABR.

Schaalfactoren 2020 en 2030 voor situatie zonder economische groei
Uit de vergelijking van de totale emissies in 2020 en 2030 (voor zowel het scenario ABR als het scenario BOR) met de emissies voor het basisjaar 2013 van de Emissieregistratie, volgen schaalfactoren voor de groei in 2020 en 2030 (ten opzichte van 2013) op basis van zowel het scenario ABR als het scenario BOR.

Voor het bepalen van de schaalfactoren in een situatie zonder economische groei gaat Monitor uit van het scenario POR (PAS OnderRaming). Dit scenario gaat uit van 0% groei. De schaalfactoren POR voor 2020 en 2030 (ten opzichte van 2013) zijn bepaald op basis van extrapolatie van de RIVM schaalfactoren voor ABR (op basis van de NEV2015 is dit 2,5% groei) en BOR (0,9%).

Schaalfactoren 2020 en 2030 voor groei
Om te komen tot schaalfactoren in 2020 en 2030 voor de groeibehoefte (schaalfactoren groei) zijn de volgende stappen doorlopen:

  • Eerst is de schaalfactor in 2020 en 2030 voor de POR afgetrokken van de schaalfactor voor de ABR in datzelfde jaar. Dit leidt tot schaalfactoren voor de groei in 2020 en 2030 ten opzichte van 2013.
  • Vervolgens zijn de schaalfactoren voor de groei in 2020 en 2030 ten opzichte van 2013 gecorrigeerd voor de groei die plaatsvindt in 2014 ten opzichte van de situatie zonder economische groei in 2014. Bij het bepalen van de situatie zonder economische groei in 2014 is uitgegaan van een schaalfactor die is bepaald door interpolatie van de schaalfactor voor de situatie zonder economische groei in 2020. Dit levert schaalfactoren groei op voor 2020 en 2030 ten opzichte van de referentiesituatie 2014.

De schaalfactoren voor groei kunnen 'negatief' zijn. Dit betekent dat de landelijke sectoremissies in het groeiscenario met hoge economische groei minder toenemen (of harder dalen) dan in het 0% groeiscenario. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de economische groei schonere technieken stimuleert, waardoor de uiteindelijke emissies lager uitkomen dan zonder groei, ondanks een toename in activiteiten. Met dit gunstige effect is rekening gehouden bij het berekenen van de totale depositie in Monitor. Bij het berekenen van de ontwikkelingsruimte en ontwikkelingsbehoefte wordt negatieve groei niet meegenomen.

Verantwoording gegevensset

De schaalfactoren die Monitor toepast zijn afgeleid van de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissies levering Emissieregistratie: 2013 en 2014RIVM23 februari 2016
Emissies scenario ABR (BeleidBovenRaming zonder PAS): 2020 en 2030RIVM07 maart 2016
Emissies scenario BOR (BeleidOnderRaming): 2020 en 2030RIVM07 maart 2016

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
417-3246
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie