Ruimtelijke verdeling bijtellingemissies: uitplaatsing

Versie: 
10-01-2015

In het kort
De emissiegegevens die RIVM hanteert voor de GCN/GDN kaarten 2014 vormen de invoer voor de berekening van de depositiebijdrage en groeibehoefte van niet-verfijnde sectoren.

De ruimtelijke verdeling van deze emissiegegevens (in vlakken van 1 bij 1 of van 5 bij 5 km) houdt geen rekening met de ligging van natuurgebieden. Hierdoor kan het voorkomen dat in de RIVM bronbestanden sprake is van emissies in Natura2000 gebieden (zie bovenste figuur). Voor bepaalde sectoren is het niet aannemelijk dat deze emissies daadwerkelijk plaatsvinden in de natuurgebieden zelf. In dat geval zijn de emissies ‘uitgeplaatst’ en zijn de emissies direct rondom het natuurgebied ruimtelijk verfijnd (zie onderste figuur). De uitgeplaatste emissies zijn weer herverdeeld over Nederland zodat de landelijke emissie gelijk blijft.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
410-1848
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 10-01-2015