Factsheets

110 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Scenario, Connect 28-09-2017
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Sectorgroep buitenland Monitor 13-07-2021
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Sectoren - Emissieoorzaken Monitor 13-01-2022
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Connect 05-07-2018
Provincies Calculator, Monitor 13-01-2022
Plaatsen Calculator 16-09-2019
Oppervlaktebron omzetten naar deelbronnen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Open data - Vaarwegen Open data 13-01-2022
Open Data - Totale stikstofdepositie Open data 13-01-2022
Open data - Terreinruwheid en landgebruik Open data 13-01-2022
Open Data - Relevante habitatkartering Open data 13-01-2022
Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats Open data 13-01-2022
Open data - in het kort Open data 15-10-2020
Open Data - Hexagonengrid Open data 13-01-2022
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Calculator, Monitor, Register 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Monitor - Berekening van de gemiddelde depositie Monitor 13-01-2022
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Scenario, Connect 07-12-2021
Landen buitenland Monitor 13-07-2021
Indicatoren berekende depositie: verschillen tussen varianten Calculator 15-04-2014
Importeren bestanden Calculator 15-10-2020
IMAER - Valideren van een GML IMAER 15-10-2020
IMAER - Termen, afkortingen en schema-presentatie IMAER 01-07-2015
IMAER - Sectoren Industrie, Energie, Wonen en werken, Spoor, Luchtvaart IMAER 15-10-2020
IMAER - Sector Verkeer en Vervoer IMAER 14-01-2020
IMAER - Sector Scheepvaart IMAER 15-10-2020
IMAER - Sector Plannen IMAER 15-10-2020
IMAER - Sector Mobiele Werktuigen IMAER 16-09-2019
IMAER - Sector Landbouw IMAER 15-10-2020
IMAER - Resultaten IMAER 15-10-2020
IMAER - Rekenpunten IMAER 15-10-2020
IMAER - Metadata IMAER 15-10-2020
IMAER - invoerverschillen t.o.v. Calculator Calculator, IMAER 15-10-2020
IMAER - in het kort IMAER 12-12-2019
IMAER - GML definities IMAER 01-07-2015
IMAER - Generieke Emissiebronnen IMAER 15-10-2020
IMAER - Beschrijving Model IMAER 14-01-2020
IMAER - Application Schema IMAER 15-10-2020
IMAER - Domeintabellen IMAER 15-10-2020
Hexagonen Calculator, Connect, Monitor 16-09-2019
Habitattypen - relaties Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022
Grootschalige deposities GDN Calculator, Scenario 15-10-2020
Gemeenten Calculator 16-09-2019
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Connect API of Calculator Calculator, Connect 16-09-2019
Connect API - Handleiding Connect 01-09-2017
Calculator in het kort Calculator 16-09-2019
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Bevoegd gezag Calculator, Connect, Monitor 14-01-2020
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Scenario, Connect 31-10-2019
Berekening warmte-inhoud Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect 07-12-2021
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer Calculator 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect, Scenario 01-02-2017
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Bepalen mate van stikstofbelasting Monitor 13-07-2021
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 13-07-2021
Bepalen depositie Natura-2000 gebieden Monitor 15-10-2020
Bepalen aantal rekenpunten per rekenslag Calculator 15-04-2014
Automatisch plaatsen rekenpunten Calculator 15-04-2014
AERIUS Register in het kort Register 15-10-2020
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Connect 13-01-2022