Factsheets

126 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Automatisch plaatsen rekenpunten Calculator 15-04-2014
Bepalen aantal rekenpunten per rekenslag Calculator 15-04-2014
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect, Scenario 01-02-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Berekening warmte-inhoud Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Scenario, Connect 31-10-2019
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Calculator in het kort Calculator 16-09-2019
Connect API - Handleiding Connect 01-09-2017
Connect API - in het kort Connect 15-12-2015
Connect API of Calculator Calculator, Connect 16-09-2019
Depositie 2018 en 2030 Natura 2000-gebieden Monitor 09-09-2020
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Scenario, Connect 26-08-2019
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 01-09-2017
Gemeenten Calculator, Scenario 16-09-2019
Geografische gridfuncties Calculator, Scenario, Connect 15-04-2014
Grootschalige deposities GDN Calculator, Scenario, Monitor 16-09-2019
Habitatkartering Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 18-12-2019
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 10-12-2019
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
IMAER - Domeintabellen IMAER 14-01-2020
IMAER - Application Schema IMAER 14-01-2020
IMAER - Beschrijving Model IMAER 14-01-2020
IMAER - Generieke Emissiebronnen IMAER 14-01-2020
IMAER - GML definities IMAER 18-03-2016
IMAER - in het kort IMAER 12-12-2019
IMAER - Introductie InformatieModel AERIUS IMAER 01-07-2015
IMAER - invoerverschillen t.o.v. Calculator Calculator, IMAER 15-12-2015
IMAER - Metadata IMAER 14-01-2020
IMAER - Rekenpunten IMAER 14-01-2020
IMAER - Resultaten IMAER 14-01-2020
IMAER - Sector Landbouw IMAER 14-01-2020
IMAER - Sector Mobiele Werktuigen IMAER 14-01-2020
IMAER - Sector Plannen IMAER 14-01-2020
IMAER - Sector Scheepvaart IMAER 14-01-2020
IMAER - Sector Verkeer en Vervoer IMAER 14-01-2020
IMAER - Sectoren Industrie, Energie, Wonen en werken, Spoor, Luchtvaart IMAER 14-01-2020
IMAER - Termen, afkortingen en schema-presentatie IMAER 01-07-2015
IMAER - Valideren van een GML IMAER 14-01-2020
Importeren bestanden Calculator 15-04-2014
Indicatoren berekende depositie Calculator 15-04-2014
Indicatoren berekende depositie: verschillen tussen varianten Calculator 15-04-2014
Kilometergrid Calculator, Scenario, Monitor 04-06-2014
Land en water Calculator, Scenario 01-07-2015
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Luchtfoto Calculator, Scenario 16-06-2015
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Mobiele werktuigen – eigen typering categorieën Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Mobiele werktuigen – eigen typering emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 09-01-2019
Mobiele werktuigen – eigen typering kenmerken Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Monitor - Berekening van de gemiddelde depositie Monitor 20-04-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 16-09-2019
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Register 03-04-2020
Open Data - Actuele depositieruimte Open data 03-04-2020
Open Data - Hexagonengrid Open data 16-09-2019
Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats Open data 16-09-2019
Open Data - Relevante habitatkartering Open data 16-09-2019
Open Data - Totale stikstofdepositie Open data 16-09-2019
Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Plaatsen Calculator, Scenario 16-09-2019
Provincies Calculator, Scenario 16-09-2019
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Stalsystemen - stalbeschrijvingen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Toepassing ondergrens bij depositieberekening Calculator 15-04-2014
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Scenario, Connect 28-09-2017
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017