Factsheets

54 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Provincies Calculator, Monitor 13-01-2022
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Open Data - Relevante habitatkartering Open data 13-01-2022
Open Data - Hexagonengrid Open data 13-01-2022
Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats Open data 13-01-2022
Open data - Terreinruwheid en landgebruik Open data 13-01-2022
Open Data - Totale stikstofdepositie Open data 13-01-2022
Open data - Vaarwegen Open data 13-01-2022
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Connect 13-01-2022
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Connect 13-01-2022
Sectoren - Emissieoorzaken Monitor 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Landen buitenland Monitor 13-07-2021
Sectorgroep buitenland Monitor 13-07-2021
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Grootschalige deposities GDN Calculator, Scenario 15-10-2020
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Bevoegd gezag Calculator, Connect, Monitor 14-01-2020
Gemeenten Calculator 16-09-2019
Plaatsen Calculator 16-09-2019
Hexagonen Calculator, Connect, Monitor 16-09-2019
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Connect 05-07-2018
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 17-03-2017
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017