Factsheets

12 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Stalsystemen - additionele technieken

De gegevensset bevat de additionele systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - diercategorieën

De gegevensset bevat de diercategorieën conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - emissiefactoren

De emissiefactoren stalsystemen zijn emissiefactoren voor de emissie vanuit dierenverblijven, inclusief de emissie van de mest die in het...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem

De gegevensset bevat de relatie tussen het huisvestingsysteem en het gerelateerd traditionele huisvestingsysteem conform de bijlagen bij de...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - huisvestingssystemen

De gegevensset bevat de huisvestingssystemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - reducerende systemen

De gegevensset bevat de reducerende systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. Een voorbeeld van een reducerend systeem...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - stalbeschrijvingen

De gegevensset bevat de code van de stalbeschrijving conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De werkelijke stalbeschrijving...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen

De gegevenset bevat de voer- en managementmaatregelen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De beschrijving van de...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen

De reductiepercentages hebben betrekking op voer- en managementmaatregelen voor verschillende diercategorieën. De maatregelen en bijbehorende...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder

De voer- en managementmaatregelen dragen bij aan het verminderen van de emissie van de vloer en/of het verminderen van de emissie uit de...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017