Factsheets

56 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Geografische gridfuncties Calculator, Scenario, Connect 15-04-2014
Kilometergrid Calculator, Scenario 04-06-2014
Luchtfoto Calculator, Scenario, Monitor 16-06-2015
Land en water Calculator, Scenario 01-07-2015
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect, Scenario 01-02-2017
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Scenario, Connect 28-09-2017
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Gemeenten Calculator, Scenario 16-09-2019
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Plaatsen Calculator, Scenario 16-09-2019
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Scenario, Connect 31-10-2019
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
Oppervlaktebron omzetten naar deelbronnen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening warmte-inhoud Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect 07-12-2021
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Scenario, Connect 07-12-2021