Factsheets

33 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Bepalen depositie Natura-2000 gebieden Monitor 15-10-2020
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 13-07-2021
Bepalen percentage omgevingswaarde stikstofbelasting Monitor 13-07-2021
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer Calculator, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Habitatkartering Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Landen buitenland Monitor 13-07-2021
Luchtfoto Calculator, Scenario, Monitor 16-06-2015
Monitor - Berekening van de gemiddelde depositie Monitor 20-04-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Calculator, Monitor, Register 15-10-2020
Provincies Calculator, Scenario, Monitor 16-09-2019
Sectorgroep buitenland Monitor 13-07-2021
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020