Factsheets

41 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 13-07-2021
Berekening warmte-inhoud Calculator, Scenario, Connect 10-03-2021
Oppervlaktebron omzetten naar deelbronnen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Calculator, Monitor, Register 15-10-2020
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer Calculator 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Scenario, Connect 31-10-2019
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Calculator in het kort Calculator 16-09-2019
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Scenario, Connect 28-09-2017
Emissieberekening stallen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect, Scenario 01-02-2017
Indicatoren berekende depositie Calculator 15-04-2014
Indicatoren berekende depositie: verschillen tussen varianten Calculator 15-04-2014
Toepassing ondergrens bij depositieberekening Calculator 15-04-2014
Bepalen aantal rekenpunten per rekenslag Calculator 15-04-2014
Automatisch plaatsen rekenpunten Calculator 15-04-2014
Geografische gridfuncties Calculator, Scenario, Connect 15-04-2014