Factsheets

53 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Connect 13-01-2022
Bevoegd gezag Calculator, Connect, Monitor 14-01-2020
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Connect 13-01-2022
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect 17-03-2017
Gemeenten Calculator 16-09-2019
Grootschalige deposities GDN Calculator 13-01-2022
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022
Habitattypen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Hexagonen Calculator, Connect, Monitor 16-09-2019
Kilometergrid Calculator 04-06-2014
Land en water Calculator 01-07-2015
Luchtfoto Calculator, Monitor 16-06-2015
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Plaatsen Calculator 16-09-2019
Provincies Calculator, Monitor 13-01-2022
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Connect 05-07-2018
Soorten Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - stalbeschrijvingen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Connect 17-03-2017
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 17-03-2017