Factsheets

18 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Provincies Calculator, Monitor 13-01-2022
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Calculator, Monitor, Register 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Luchtfoto Calculator, Scenario, Monitor 16-06-2015
Hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 13-07-2021