Factsheets

18 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 20-01-2022
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Connect, Monitor 20-01-2022
Bevoegd gezag Calculator, Connect, Monitor 14-01-2020
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Connect, Monitor 20-01-2022
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022
Habitattypen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Hexagonen Calculator, Connect, Monitor 16-09-2019
Luchtfoto Calculator, Monitor 16-06-2015
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Calculator, Monitor, Register 20-01-2022
Provincies Calculator, Monitor 13-01-2022
Soorten Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020