AERIUS Calculator 2014 (Handboek)

Releasedatum: 01-07-2015

Index

Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart

In het kort
De emissiefactoren en bronkenmerken van varende binnenvaartschepen zijn mede afhankelijk van de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting. De gebruiker definieert hiertoe per vaarrichting de brongegevens (type schepen, aantal schepen, ladingstoestand). AERIUS bepaalt vervolgens of de vaarrichting stroomopwaarts of stroomafwaarts is. Daarbij wordt uitgegaan van generieke gegevens die zijn opgenomen in de AERIUS database.

Hoe bepaalt AERIUS de stroomrichting in relatie tot de vaarrichting?
Bij het bepalen  van de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting doorloopt AERIUS de volgende stappen:

Stap 1: Definiëren beginpunt vaarwegen
AERIUS gaat uit van de vaarwegen in het NWB vaarwegen. Voor een aantal vaarwegen geldt dat de emissies van schepen mede afhankelijk zijn van de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting. De locatie en de stroomrichting van deze vaarwegen is bekend. Het meest stroomop gelegen punt van de vaarweg wordt beschouwd als het ‘beginpunt’ van de vaarweg.

Stap 2: Bepalen afstand tussen begin- en eindpunt vaarroute en beginpunt vaarweg  
De gebruiker voert een vaarroute in en geeft per vaarrichting de brongegevens aan. De vaarroute wordt vervolgens gekoppeld aan de dichtstbijzijnde NWB vaarwegen.
Wanneer (een deel van) de route wordt gekoppeld aan een NWB vaarweg waarvoor geldt dat de emissies afhankelijk zijn van de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting, wordt de (loodrechte) afstand bepaald tussen:

 • het beginpunt van de ingevoerd vaarroute en het beginpunt van de vaarweg (d1)
 • het eindpunt van de ingevoerde vaarroute en het beginpunt van de vaarweg (d2).

Stap 3: Bepalen stroomrichting per vaarrichting
De afstand tussen het beginpunt van de vaarroute en het beginpunt van de vaarweg (d1) wordt vergeleken met de afstand tussen het eindpunt van de vaarroute en het beginpunt van de vaarweg (d2). Indien d1<d2, dan gaat de vaarrichting met de stroom mee. Indien d1>d2, dan gaat de vaarrichting tegen de stroom in.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
306-1491
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie

In het kort
AERIUS berekent de depositiebijdragen van bronnen binnen de sector Energie met het rekenmodel OPS van het RIVM. AERIUS gaat daarbij uit van bronkenmerken die deels door de gebruiker zijn ingevoerd en deels overeenkomen met de bronkenmerken die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage?

Wanneer de bron is ingevoerd als puntbron, dan voert de gebruiker waarden in voor de volgende bronkenmerken:

 • de emissies NOX en/of NH3
 • de hoogte van de emissies
 • de warmte-inhoud.

Wanneer de bron is ingevoerd als vlakbron, kan de gebruiker ook de zogenoemde spreiding in de emissiehoogte invoeren.

Voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud zijn in Calculator standaardwaarden opgenomen. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). De gebruiker kan deze standaardwaarden aanpassen op basis van de bronspecifieke situatie.

Voor de zogenoemde etmaalvariatie is ook een standaardwaarde van het RIVM opgenomen. Deze waarde is niet aanpasbaar door de gebruiker.

De Calculator biedt een mogelijkheid voor berekening van de warmte-inhoud op basis van waarden voor de oppervlak van de bronopening, de uitstroomsnelheid en de temperatuur van de emissie.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
464-2087
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie

In het kort
AERIUS berekent de depositiebijdragen van bronnen binnen de sector Industrie met het rekenmodel OPS van het RIVM. AERIUS gaat daarbij uit van bronkenmerken die deels door de gebruiker zijn ingevoerd en deels overeenkomen met de bronkenmerken die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage?
Wanneer de bron is ingevoerd als puntbron, dan voert de gebruiker waarden in voor de volgende bronkenmerken:

 • de emissies NOX en/of NH3
 • de hoogte van de emissies
 • de warmte-inhoud.

Wanneer de bron is ingevoerd als vlakbron, kan de gebruiker ook de zogenoemde spreiding in de emissiehoogte invoeren.

Voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud zijn in Calculator standaardwaarden opgenomen. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). De gebruiker kan deze standaardwaarden aanpassen op basis van de bronspecifieke situatie.
Voor de zogenoemde etmaalvariatie is ook een standaardwaarde van het RIVM opgenomen. Deze waarde is niet aanpasbaar door de gebruiker.

De Calculator biedt een mogelijkheid voor berekening van de warmte-inhoud op basis van waarden voor de oppervlak van de bronopening, de uitstroomsnelheid en de temperatuur van de emissie.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
470-2131
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw

In het kort
Binnen de sector Landbouw maakt AERIUS onderscheid tussen de broncategorieën stalemissies, mestopslag, beweiding, mestaanwending en glastuinbouw. AERIUS berekent de depositiebijdragen van deze bronnen met het rekenmodel OPS van het RIVM. AERIUS gaat daarbij uit van bronkenmerken die deels door de gebruiker zijn ingevoerd en deels als defaultwaarden in AERIUS zijn opgenomen.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage van stalemissies?
Calculator berekent de stalemissies ammoniak (NH3) op basis van de kenmerken van het stalsysteem en het aantal dierplaatsen per stalsysteem (emissieberekening stallen).

Wanneer de bron is ingevoerd als puntbron, dan voert de gebruiker waarden in voor de volgende bronkenmerken:

 • de hoogte van de emissies
 • de warmte-inhoud.

Wanneer de bron is ingevoerd als vlakbron, kan de gebruiker ook de zogenoemde spreiding in de emissiehoogte invoeren.

Voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud zijn in Calculator standaardwaarden opgenomen. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). De gebruiker kan deze standaardwaarden aanpassen op basis van de bronspecifieke situatie. Voor de zogenoemde etmaalvariatie is ook een standaardwaarde van het RIVM opgenomen. Deze waarde is niet aanpasbaar door de gebruiker.

De Calculator biedt een mogelijkheid voor berekening van de warmte-inhoud op basis van waarden voor de oppervlak van de bronopening, de uitstroomsnelheid en de temperatuur van de emissie.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage van overige landbouwbronnen?
Wanneer de bron is ingevoerd als puntbron, dan voert de gebruiker waarden in voor de volgende bronkenmerken:

 • de emissies NH3 en/of NOX
 • de hoogte van de emissies
 • de warmte-inhoud.

Wanneer de bron is ingevoerd als vlakbron, kan de gebruiker ook de zogenoemde spreiding in de emissiehoogte invoeren.

Voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud zijn in Calculator standaardwaarden opgenomen. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). De gebruiker kan deze standaardwaarden aanpassen op basis van de bronspecifieke situatie. Voor de zogenoemde etmaalvariatie is ook een standaardwaarde van het RIVM opgenomen. Deze waarde is niet aanpasbaar door de gebruiker.

De Calculator biedt een mogelijkheid voor berekening van de warmte-inhoud op basis van waarden voor de oppervlak van de bronopening, de uitstroomsnelheid en de temperatuur van de emissie.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie van landbouwbronnen?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
467-2129
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer

In het kort
AERIUS berekent de depositiebijdragen van bronnen binnen de sector Luchtverkeer met het rekenmodel OPS van het RIVM. AERIUS gaat daarbij uit van bronkenmerken die deels door de gebruiker zijn ingevoerd en deels overeenkomen met de bronkenmerken die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage?
Wanneer de bron is ingevoerd als puntbron, dan voert de gebruiker waarden in voor de volgende bronkenmerken:

 • de emissies NOX en/of NH3
 • de hoogte van de emissies
 • de warmte-inhoud.

Wanneer de bron is ingevoerd als vlakbron of lijnbron, kan de gebruiker ook de zogenoemde spreiding in de emissiehoogte invoeren.

Voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud zijn in Calculator standaardwaarden opgenomen. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). De gebruiker kan deze standaardwaarden aanpassen op basis van de bronspecifieke situatie.
Voor de zogenoemde etmaalvariatie is ook een standaardwaarde van het RIVM opgenomen. Deze waarde is niet aanpasbaar door de gebruiker.

De Calculator biedt een mogelijkheid voor berekening van de warmte-inhoud op basis van waarden voor de oppervlak van de bronopening, de uitstroomsnelheid en de temperatuur van de emissie.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
591-2371
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen

In het kort
Binnen de sector Mobiele werktuigen maakt AERIUS onderscheid tussen de broncategorieën landbouw, bouw en industrie, en delfstoffenwinning. AERIUS berekent de depositiebijdragen van deze bronnen met het rekenmodel OPS van het RIVM. AERIUS gaat daarbij uit van bronkenmerken die deels door de gebruiker zijn ingevoerd en deels als defaultwaarden in AERIUS zijn opgenomen.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage van mobiele werktuigen?
Calculator berekent de emissies stikstofoxiden (NOX) op basis van kenmerken van de werktuigen die de gebruiker invoert (emissieberekening mobiele werktuigen). De methode van emissieberekening en de toegepaste overige bronkenmerken zijn afhankelijk van de gekozen typering van de werktuigen:

 • stageklasse
 • eigen typering.

Wanneer de gebruiker kiest voor een typering op basis van stageklasse, hanteert Calculator vaste defaultwaarden voor de hoogte, spreiding, warmte-inhoud en etmaalvariatie. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken) en zijn niet aanpasbaar door de gebruiker.

Wanneer de gebruiker kiest voor een eigen typering, voert de gebruiker zelf waarden in voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud. In Calculator zijn voor de bronkenmerken aanpasbare defaultwaarden opgenomen die overeenkomen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten. Voor de etmaalvariatie is wel een standaardwaarde van het RIVM opgenomen. Deze waarde is niet aanpasbaar door de gebruiker.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie van mobiele werktuigen?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron op puntbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
471-2132
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen

In het kort
Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen en structuurvisies. AERIUS kan voor deze plannen de depositiebijdrage indicatief berekenen op basis van een indicator voor de omvang van het plan, zoals het aantal woningen of het vloeroppervlak van kantoren. AERIUS berekent de depositiebijdragen van deze bronnen met het rekenmodel OPS van het RIVM.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage van plannen?
Calculator berekent de emissies stikstofoxiden (NOX) en ammoniak (NH3) op basis van de waarden voor de omvang van het plan die de gebruiker invoert (emissieberekening ruimtelijke plannen). De methode van emissieberekening is afhankelijk van de bronsector waarbinnen het plan valt. Calculator onderscheidt de volgende typeringen:

 • woningen (nieuwbouw)
 • kantoren en winkels
 • glastuinbouw
 • elektriciteitscentrale
 • industrie
 • afvalverwerking
 • voedings- en genotmiddelen.

De sectoren waarbinnen het plan valt bepaalt ook de waarden voor de overige bronkenmerken (hoogte, spreiding, warmte-inhoud en etmaalvariatie) waarvan Calculator uitgaat bij de depositieberekening. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sectoren die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). Deze waarden zijn niet aanpasbaar door de gebruiker.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie van ruimtelijke plannen?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron op puntbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
475-2138
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer

In het kort
AERIUS berekent de depositiebijdragen van bronnen binnen de sector Railverkeer met het rekenmodel OPS van het RIVM. AERIUS gaat daarbij uit van bronkenmerken die deels door de gebruiker zijn ingevoerd en deels overeenkomen met de bronkenmerken die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage?
Wanneer de bron is ingevoerd als puntbron, dan voert de gebruiker waarden in voor de volgende bronkenmerken:

 • de emissies NOX en/of NH3
 • de hoogte van de emissies
 • de warmte-inhoud.

Wanneer de bron is ingevoerd als vlakbron of lijnbron, kan de gebruiker ook de zogenoemde spreiding in de emissiehoogte invoeren.

Voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud zijn in Calculator standaardwaarden opgenomen. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). De gebruiker kan deze standaardwaarden aanpassen op basis van de bronspecifieke situatie.
Voor de zogenoemde etmaalvariatie is ook een standaardwaarde van het RIVM opgenomen. Deze waarde is niet aanpasbaar door de gebruiker.

De Calculator biedt een mogelijkheid voor berekening van de warmte-inhoud op basis van waarden voor de oppervlak van de bronopening, de uitstroomsnelheid en de temperatuur van de emissie.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
594-2373
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart

In het kort
[no-lexicon]Binnen de sector Scheepvaart maakt AERIUS onderscheid tussen zeeschepen en binnenvaartschepen. AERIUS berekent de depositiebijdragen van deze bronnen met het rekenmodel OPS van het RIVM. AERIUS gaat daarbij uit van bronkenmerken die deels door de gebruiker zijn ingevoerd en deels als defaultwaarden in AERIUS zijn opgenomen.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage van zeeschepen?
AERIUS maakt bij zeeschepen onderscheid tussen de volgende emissiebronnen:

 • stilliggende zeeschepen (aanlegplaats)
 • varende zeeschepen (binnengaats)
 • varende zeeschepen (op zee).

Stilliggende zeeschepen
Voor stilliggende zeeschepen wordt de emissiebron gedefinieerd als punt, lijn of vlakbron, ter hoogte van de aanlegplaats. Calculator berekent de emissies NOX van stilliggende zeeschepen op basis van gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd: type schip, aantal bezoeken en gemiddelde verblijftijd per bezoek (emissieberekening zeeschepen). Voor de overige relevante bronkenmerken (hoogte, spreiding, warmte-inhoud en etmaalvariatie) gaat Calculator uit van defaultwaarden. De gebruiker kan deze waarden niet aanpassen.

Varende zeeschepen
Voor varende zeeschepen wordt de emissiebron gedefinieerd als lijnbron. Calculator berekent de emissies NOX van varende zeeschepen op basis van gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd: type schip en aantal vaarbewegingen (emissieberekening zeeschepen). Voor de overige relevante bronkenmerken (hoogte, spreiding, warmte-inhoud en etmaalvariatie) gaat Calculator uit van defaultwaarden. De gebruiker kan deze waarden niet aanpassen.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage van binnenvaartschepen?
AERIUS maakt bij binnenvaart onderscheid tussen de volgende emissiebronnen:

 • stilliggende binnenvaartschepen (aanlegplaats)
 • varende binnenvaartschepen.

Stilliggende binnenvaartschepen
Voor stilliggende binnenvaartschepen wordt de emissiebron gedefinieerd als punt, lijn of vlakbron ter hoogte van de aanlegplaats. Calculator berekent de emissies NOX van stilliggende schepen op basis van gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd: type schip, aantal vaarbewegingen van en naar de aanlegplaats, ladingstoestand van aankomende en vertrekkende schepen, en gemiddelde verblijftijd per bezoek (emissieberekening binnenvaartschepen). Voor de overige relevante bronkenmerken (hoogte, spreiding, warmte-inhoud en etmaalvariatie) gaat Calculator uit van defaultwaarden. De gebruiker kan deze waarden niet aanpassen.

Varende binnenvaartschepen
Voor varende binnenvaartschepen wordt de emissiebron gedefinieerd als lijnbron. Calculator berekent de emissies NOX van varende binnenvaartschepen op basis van gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd: type schip, ladingstoestand en aantal vaarbewegingen (emissieberekening binnenvaartschepen). Voor de overige relevante bronkenmerken (hoogte, spreiding, warmte-inhoud en etmaalvariatie) gaat Calculator uit van defaultwaarden. De gebruiker kan deze waarden niet aanpassen.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie van scheepvaartbronnen?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron of een lijnbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.[/no-lexicon]

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
474-2137
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer

In het kort[no-lexicon]
Calculator berekent de concentratiebijdrage van het wegverkeer met een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Een gebruiker voert hiertoe gegevens in over de kenmerken van het verkeer en de weg, zoals de verkeersintensiteiten, de samenstelling van het verkeer, de maximum snelheid en de weglocatie. Bij de berekening van de emissies en concentratiebijdrage maakt SRM2 ook gebruik van generieke gegevens zoals emissiefactoren wegverkeer, meteorologische condities en terreinruwheid.

Calculator berekent de depositiebijdrage door de berekende concentratiebijdragen te corrigeren voor brondepletie en te vermenigvuldigen met de effectieve droge depositiesnelheid. De waarden voor de depletie en depositiesnelheid zijn afgeleid met het rekenmodel OPS van het RIVM.

Hoe berekent Calculator de depositiebijdrage van wegverkeer?
Calculator berekent de emissies NOX, NO2 en NH3 van wegverkeer per wegsegment (lijnbron) op basis van gegevens over de kenmerken van het wegverkeer per wegsegment (wegtype, intensiteiten per voertuigcategorie, mate van congestie, maximum snelheid).
De methode van emissieberekening is afhankelijk van de typering van het wagenpark die de gebruiker kiest:

De berekende emissies vormen de invoer voor de berekening van de concentratiebijdrage NO2. Wanneer een wegsegment handmatig wordt ingevoerd in de Calculator, wordt geen rekening gehouden met een eventuele verhoogde of verdiepte wegligging, of met eventuele afschermende constructies.
Indien een gebruiker ervoor kiest om bronkenmerken wegverkeer te importeren als bestand, kunnen eigen waarden worden meegegeven voor de hoogte- of diepteligging van de weg en de kenmerken van afschermende constructies.  

Calculator berekent vervolgens de concentratiebijdragen NO2 en NH3 van het wegverkeer op de rekenpunten. Daarbij gaat Calculator uit van een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Invoer voor de berekeningen met SRM2 zijn enerzijds de kenmerken van de emissiebronnen en anderzijds generieke gegevens over de meteorologische condities, grootschalige concentraties en de terreinruwheid. De gebruikte generieke gegevens zijn gepubliceerd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (publicatie). Om de gepubliceerde gegevens geschikt te maken voor invoer in SRM2, vindt een voorbewerking plaats met de methode preSRM.

Bij de berekening van de concentraties is rekening gehouden met de neerslag (depletie) van een deel van de ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOX) in het gebied tussen de bron en het rekenpunt. Dit gebeurt aan de hand van correctiefactoren die met name afhankelijk zijn van:

 • de afstand tussen de bron en het rekenpunt
 • de ruwheid ter hoogte van het rekenpunt.

Deze correctiefactoren zijn afgeleid van gegevens over de depletie NOX en NH3 die zijn aangeleverd door RIVM en zijn bepaald met OPS.

Om te komen tot waarden voor de stikstofdepositie vermenigvuldigt Calculator de voor depletie gecorrigeerde concentraties NO2 en NH3 met de zogenoemde effectieve depositiesnelheden voor deze stoffen die zijn bepaald met OPS.

Een gedetailleerde modelbeschrijving is te vinden in de notitie SRM2 implementatie in AERIUS Calculator 2014 - modelbeschrijving.[/no-lexicon]

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
472-2133
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek

Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken

In het kort
AERIUS berekent de depositiebijdragen van bronnen binnen de sector Wonen en werken met het rekenmodel OPS van het RIVM. AERIUS gaat daarbij uit van bronkenmerken die deels door de gebruiker zijn ingevoerd en deels overeenkomen met de bronkenmerken die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten.

Op basis van welke bronkenmerken berekent AERIUS de depositiebijdrage?
Wanneer de bron is ingevoerd als puntbron, dan voert de gebruiker waarden in voor de volgende bronkenmerken:

 • de emissies NOX en/of NH3
 • de hoogte van de emissies
 • de warmte-inhoud.

Wanneer de bron is ingevoerd als vlakbron, kan de gebruiker ook de zogenoemde spreiding in de emissiehoogte invoeren.

Voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud zijn in Calculator standaardwaarden opgenomen. Deze waarden komen overeen met de gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sector die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). De gebruiker kan deze standaardwaarden aanpassen op basis van de bronspecifieke situatie.
Voor de zogenoemde etmaalvariatie is ook een standaardwaarde van het RIVM opgenomen. Deze waarde is niet aanpasbaar door de gebruiker.

De Calculator biedt een mogelijkheid voor berekening van de warmte-inhoud op basis van waarden voor de oppervlak van de bronopening, de uitstroomsnelheid en de temperatuur van de emissie.

Hoe berekent AERIUS de verspreiding en depositie?
Calculator berekent de depositiebijdrage van de ingevoerde bron met het rekenmodel OPS van het RIVM. OPS rekent alleen voor puntbronnen. Dit betekent dat een vlakbron eerst wordt omgezet in puntbronnen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
469-2130
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Berekening depositiebijdrage tijdelijke projecten

Tijdelijke projecten zijn projecten waarvoor toestemming wordt verleend voor een duur van ten hoogste vijf kalenderjaren. In de Regeling PAS is vastgelegd dat de ontwikkelingsruimte die het bevoegd gezag toedeelt in een toestemmingsbesluit voor een tijdelijk project (of tijdelijke handeling) gelijk is aan de totale stikstofdepositie die dat project of die handeling gedurende de volledige looptijd veroorzaakt, gedeeld door 6.

Bij een tijdelijk project kan de gebruiker in Calculator het startjaar en de duur van het project (in jaren) aangeven. Calculator berekent vervolgens de gemiddelde jaarlijkse depositiebijdrage van het tijdelijk project over de looptijd van het eerste tijdvak van de PAS (2015-2021). Daarbij wordt de volgende formule toegepast:

\[
D_{gemiddeld}=\frac{D_{tijdelijk}*N_{project}}{6}
\]

met
Dgemiddeld    =   gemiddelde depositiebijdrage over eerste PAS-tijdvak (mol/ha/jr)
Dtijdelijk       =   depositiebijdrage tijdelijke project (mol/ha/jr)
Nproject        =   duur van het project (jaren)

Factsheet

Factsheet
569-2229
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek

Berekening verspreiding en deposities met OPS

In het kort[no-lexicon]
AERIUS berekent voor alle bronnen, met uitzondering van het wegverkeer, de verspreiding van de emissies en de depositiebijdrage met het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS). OPS rekent op basis van door de gebruiker ingevoerde of default bronkenmerken èn brononafhankelijke gegevens over de meteorologische condities, terreinruwheid en landgebruik.  

Hoe berekent OPS de depositiebijdrage?
OPS berekent de verspreiding van verontreinigende stoffen in de lucht (concentraties). Daarnaast berekent het model hoeveel van die stoffen per hectare op bodem of gewas terechtkomt (depositie). Monitor 2015 en AERIUS Calculator 2014 maken gebruik van OPS versie 4.4.4. AERIUS Monitor 2014 gaat uit van OPS versie 4.4.3.

De volgende gegevens vormen de invoer voor OPS:

 • bronkenmerken
 • gegevens over meteorologische condities, terreinruwheid en landgebruik

Op basis hiervan berekent AERIUS de depositiebijdrage op de rekenpunten.

a) Kenmerken emissiebronnen
De volgende bronkenmerken vormen de invoer voor de verspreidingsberekening met OPS:

 • de locatie van de (punt)bron, in x,y-rijksdriehoekcoördinaten (m)
 • de bronemissies (g/s)
 • de (gemiddelde) uitstoothoogte (m)
 • de spreiding in de uitstoothoogte (m)
 • de diameter, afgeleid van de geometrie van de bron (m)
 • de warmte-inhoud (MW)
 • de temporele variatie of etmaalvariatie (-)

De waarden voor deze bronkenmerken zijn afhankelijk van de gegevens die de gebruiker invoert. Afhankelijk van het type bron en de sector hanteert AERIUS voor een deel van de bovenstaande kenmerken defaultwaarden.

b) Brononafhankelijke gegevens
Voor de verspreiding- en depositieberekening zijn verder de volgende gegevens relevant:

 • Meteorologische conditiesOPS gaat uit van meteorologische gegevens. Hierbij worden  zes regio’s onderscheiden. De gegevens per regio zijn afgeleid van de metingen op 19 KNMI meetstations. OPS gaat uit van gemiddelde gegevens over de periode 1995-2004. De OPS documentatie beschrijft in detail de gebruikte gegevens en de bewerkingen op deze gegevens.
 • Terreinruwheid en landgebruikDe gegevens over de terreinruwheid en het landgebruik, waar OPS mee rekent, zijn afgeleid van versie 6 van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 6 (LGN6).

Een uitgebreide beschrijving van OPS, met verwijzingen naar relevante rapporten, is te vinden op de website van het RIVM.[/no-lexicon]

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
282-1416
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Methodiek
Versie

Berekening warmte-inhoud

In het kort
De warmte-inhoud van een emissiebron beïnvloedt de stijging van de emissies en is relevant voor de verspreidingsberekening. Een gebruiker kan in AERIUS een waarde voor de warmte-inhoud invoeren, maar kan deze ook berekenen. Voor een berekening van de warmte-inhoud zijn gegevens vereist over de temperatuur van de emissie en de uitstroomsnelheid.  

Hoe berekent AERIUS de warmte-inhoud?
De warmte-inhoud volgt uit de onderstaande formules:

\[
Q_m=\rho{}{*C}_p*V_0*\left(T-T_a\right)*{}{10}^{-6}
\]

\[
V_0=A*{}v
\]

met

Qm = Warmte-inhoud (MW)
p = Dichtheid van omgevingslucht (kg/m3) = 1,293 kg/m3 bij Ta
Cp = Specifieke warmte omgevingslucht (J/kg.K) = 237*4,19 J/kg.K
V0 = Volumedebiet (m3/s)
T = Temperatuur van de emissie (K)
Ta = Temperatuur van de omgevingslucht (K) = gemiddeld 285K
A = Uitstroom oppervlakte (m2)
v = Uitstroom snelheid (m/s)

Invullen van de bovenstaande constanten levert de volgende vergelijking op:
\[Q_m=1,28398779*A*v*\left(T-285\right)*{10}^{-3}\]
De gebruiker verkrijgt de warmte-inhoud door de vervolgende gegevens in te voeren:

 • de temperatuur van de emissie
 • de uitstroom oppervlakte
 • de uitstroom snelheid.

De toegepaste formule is conform het Nieuw Nationaal Model (zie de website van InfoMil).

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
284-1418
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek

Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset met bronkenmerken van stilliggende binnenvaartschepen omvat gegevens over:

 • de warmte-inhoud van de emissies (MW)
 • de (gemiddelde) uitstoothoogte (m) ten opzichte van de waterlijn, en
 • de spreiding in de uitstoothoogte (m).

De bronkenmerken hebben betrekking op de generatoren die worden gebruikt voor de elektriciteitsopwekking aan boord tijdens het stilliggen. Deze bronkenmerken zijn afhankelijk van het type binnenvaartschip en de landingstoestand (leeg, geladen).

Verantwoording gegevensset

De waarden voor de warmte-inhoud voor stilliggende binnenvaartschepen zijn ingeschat door TNO, in opdracht van AERIUS. Er zijn geen waarden beschikbaar voor de uitstoothoogte van de generatoren. Voor de uitstoothoogte tijdens het stilliggen is daarom, in overleg met TNO, uitgegaan van waarden die gelden voor de uitstoothoogte tijdens het varen (gemiddelde uitstoothoogte hoofdmotoren). Deze waarden zijn opgesteld door TNO, in opdracht van AERIUS. De waarden voor de uitstoothoogte en de spreiding zijn aan elkaar gerelateerd. RIVM hanteert hierbij voor de binnenvaart (in het kader van het GCN/GDN proces) de volgende vuistregel: de spreiding is 0,5*uitstoothoogte. In overleg met RIVM is ervoor gekozen deze vuistregel ook toe te passen bij het bepalen van de spreiding op basis van de uitstoothoogtes per categorie binnenvaartschepen.

BronEigenaarSinds
TNO. Notitie schatting warmte-output stilliggende binnenvaartschepenAERIUS14 november 2013
TNO. Notitie uitstoothoogte binnenvaartschepen AERIUS03 juni 2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar voor transformatie.
 • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De verschillende bronnen worden automatisch gekoppeld waarbij wordt gerapporteerd of alle scheepstypen van bronkenmerken zijn voorzien.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_source_characteristics_docked

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de categorie
gcn_sector_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de GCN-sector
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
heightfloat4meterUitstoothoogte
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
spreadfloat4meterSpreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
330-1530
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Binnenvaart - bronkenmerken varend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset met bronkenmerken van varende binnenvaartschepen omvat gegevens over:

 • de warmteinhoud van de emissies (MW)
 • de (gemiddelde) uitstoothoogte (m) ten opzichte van de waterlijn, en
 • de spreiding in de uitstoothoogte (m).

De bronkenmerken zijn afhankelijk van het type binnenvaartschip, het vaarwegtype, de landingstoestand (leeg, geladen) en de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting.

Verantwoording gegevensset

De waarden voor de warmte-inhoud zijn overgenomen uit het rekenmodel PRELUDE versie 1.1. Deze versie is eind 2013 opgesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. PRELUDE versie 1.1 is een actualisatie van PRELUDE versie 1.0 - TNO.2011). Prelude versie 1.1 is gepubliceerd via de website van InfoMil. De waarden voor de uitstoothoogte zijn opgesteld door TNO, in opdracht van AERIUS. De waarden voor de spreiding zijn gerelateerd aan de uitstoothoogte. RIVM hanteert hierbij voor de binnenvaart (in het kader van het GCN/GDN proces) de volgende vuistregel: de spreiding is 0,5*uitstoothoogte. In overleg met RIVM is ervoor gekozen deze vuistregel ook toe te passen bij het bepalen van de spreiding op basis van de uitstoothoogtes per categorie binnenvaartschepen.

BronEigenaarSinds
TNO Prelude versie 1.1Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat2013
TNO. Notitie uitstoothoogte binnenvaartschepen AERIUS03 juni 2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De verschillende bronnen worden automatisch gekoppeld waarbij wordt gerapporteerd of alle scheepstypen van bronkenmerken zijn voorzien.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYUnieke identificatie van de categorie
waterway_typechar(4)n.v.tType met waarde vaarwegtype
gcn_sector_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de GCN-sector
ship_directionchar(4)n.v.tType met waarde van de vaarrichting
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
heightfloat4meterUitstoothoogte
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
spreadfloat4meterSpreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
331-1531
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Binnenvaart - categorieën

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS maakt onderscheid tussen verschillende type binnenvaartschepen. De categorieën zijn overgenomen uit de rekenapplicatie Prelude die gepubliceerd is op de website van InfoMil.

Prelude maakt onderscheid tussen twee indelingen: CBS en Rijkswaterstaat. In AERIUS zijn alleen de scheepstypen volgens de Rijkswaterstaat indeling overgenomen. Reden daarvoor is dat indeling van Rijkswaterstaat, in tegenstelling tot de CBS indeling, rekening houdt met de vorm van het schip (bijvoorbeeld duwbakkencombinaties), en daarmee een nauwkeuriger rekenresultaat zal opleveren.

Verantwoording gegevensset

De categorieën voor binnenvaartschepen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
TNO. Prelude versie 1.1Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatdecember 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_inland_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke code van de categorie
codetext.PRIKEYn.v.tCode van het scheepstype
nametext.PRIKEYn.v.t.Scheepstype
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van het scheepstype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
326-1527
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De emissies van binnenvaartschepen tijdens het stilliggen komen voornamelijk voort uit het gebruik van generatoren voor de elektriciteitsopwekking aan boord. Op basis van inschattingen van het brandstofverbruik en de emissiefactoren van generatoren, zijn de emissiefactoren NOX bepaald voor verschillende categorieën binnenvaartschepen. De emissiefactoren zijn uitgedrukt in grammen per uur (verblijftijd) en gelden voor het referentiejaar 2010.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren NOx van generatoren op binnenvaartschepen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op onderzoek dat TNO in 2011 heeft uitgevoerd in opdracht van IenM/Rijkswaterstaat. De gepubliceerde trendfactoren zijn beschikbaar voor de volgende categorieën binnenvaartschepen: M0 tot en met M8, en zijn van toepassing op het referentiejaar 2010. In overleg met TNO heeft AERIUS de emissiefactoren voor de scheepstypen M8 en M9 zijn ook van toepassing verklaard op de scheepstypen: M10, M11, M12, BII-1, BII-2b, BII-2l, BII-4, BII-6l en BII-6l.

BronEigenaarSinds
TNO. Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS. 2011Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat24 november 2011
kentallen binnenvaartschepen stilliggenAERIUS31 januari 2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij is alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn en zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

Shipping_inland_category_emission_factors_docked

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2,PRIKEYUnieke identificatie van de categorie
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
substance_idint2n.v.t.ID van de stof
emission_factorfloat4g/uurEmissiefactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
298-1444
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Binnenvaart - emissiefactoren varend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren van binnenvaartschepen tijdens het varen geven waarden voor de gemiddelde uitstoot van NOX per afgelegde kilometer. De emissiefactoren zijn uitgedrukt in grammen per kilometer en gelden voor het referentiejaar 2010. De emissiefactoren zijn afhankelijk van:

 • het type binnenvaartschip
 • de vaarmodus (stilliggen, varen)
 • het vaarwegtype
 • de landingstoestand (leeg, geladen), en
 • de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren van binnenvaartschepen tijdens het varen zijn overgenomen uit het rekenmodel PRELUDE versie 1.1. Deze versie is eind 2013 opgesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. PRELUDE versie 1.1 is een actualisatie van PRELUDE versie 1.0 - TNO.2011). Prelude versie 1.1 is gepubliceerd via de website van InfoMil.

BronEigenaarSinds
TNO. Prelude versie 1.1Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatdecember 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeert naar de database. Hierbij is alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn en zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

De bronnen worden naar de tabel shipping_inland_category_emission_factors getransformeerd. De volgende velden zijn in deze tabel opgenomen:

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de category
waterway_typechar(4)n.v.t.Vaarwegtype
substance_idint2n.v.t.Unieke identificatie van de stof
ship_directionchar(4)n.v.t.Vaarrichting
laden_statechar(4)n.v.t.Beladingstoestand
emission_factorfloat4g/kmEmissiefactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
323-1524
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Binnenvaart - ophoogfactor sluizen

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Kadaster (PDOK), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

Uitgangspunt is dat de hoofdmotoren en hulpmotoren bij sluizen niet worden uitgeschakeld, maar min of meer stationair draaien. Dat leidt ter hoogte van sluizen tot meer emissies per afgelegde kilometer. Om hiermee rekening te houden, hanteert AERIUS voor de routes ter hoogte van sluizen op het hoofdvaarwegennet een opslagfactor voor de emissiefactor NOX voor varende binnenvaartschepen. Deze opslagfactor geldt voor het gehele traject waarover oponthoud plaatsvindt vanwege de sluis. Op het traject van oponthoud vindt ook een correctie plaats van de warmte-output.

De gegevensset omvat per ‘gebied van oponthoud’ ophoogfactoren voor de emissiefactoren van varende binnenvaartschepen die op de volgende manier tot stand zijn gekomen.

 • Het gebied van oponthoud is tweemaal de lengte en breedte van de sluiskolk, waarbij het middelpunt van het ‘gebied van oponthoud’ samenvalt met het middelpunt van de sluiskolk. Argument om een groter gebied te hanteren dan de sluiskolk is dat de sluis ook effect heeft op de emissies bij naderen van en vertrek uit de sluis. Bij nadering van de sluis loopt het schip bijvoorbeeld uit met nagenoeg stationair draaiende motor. De keuze om het ‘gebied van oponthoud’ zo groot te maken als tweemaal de lengte en breedte van de sluiskolk, is gemaakt in overleg met TNO (expert judgement).
 • De kenmerken van de sluiskolken zijn door AERIUS afgeleid van ViN en TOP10NL. Daarbij zijn eerst op basis van ViN de sluizen op de relevante vaarwegen geselecteerd (vaarwegen met CEMT-klassen I t/m VI). Op basis van de gegevens in TOP10NL is vervolgens per sluis de lengte, breedte en oriëntatie van de sluiskolk bepaald. Voor de sluizen waarvoor geen gegevens zijn opgenomen in TOP10NL, zijn de kenmerken van de sluiskolk afgeleid uit ViN.
 • Per gebied van oponthoud is een ophoogfactor bepaald aan de hand van de methode die door TNO in 2011 is ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat (TNO. Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS. 2011). In overleg met TNO en Rijkswaterstaat is daarbij een aantal defaultwaarden gekozen. De uitgangspunten en defaultwaarden voor de bepaling van de ophoogfactoren zijn beschreven in een notitie.

Naast een correctie op de emissies vindt bij sluizen ook een correctie plaats van de warmte-output. Voor de trajecten bij/door sluizen waar de ophoogfactor voor de emissies geldt, wordt uitgegaan van een warmte-output die overeenkomt met 15% van de warmte-output die op deze locatie geldt voor varende schepen. Deze correctiefactor voor de warmte-output bij sluizen is gekozen in overleg met TNO en gebaseerd op de aanname dat schepen bij sluizen 15% van hun vermogen inzetten (TNO. Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS. 2011).

Verantwoording gegevensset

De ophoogfactoren sluizen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
TOP10NLPDOK2014
Vaarweg Informatie Nederland bevaarbaarheidsinformatieRijkswaterstaatjanuari 2013
Uitgangspunten en defaultwaarden ophoogfactoren sluizen in AERIUSAERIUS11 mei 2015
TNO. Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS. 2011Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat24 november 2011

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe data is direct geschikt voor transformatie.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieOp basis van de gepubliceerde data worden de sluisgebieden en ophoogfactoren afgeleid. De afgeleide data wordt vervolgens geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

shipping_inland_locks

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_lock_idint4.PRIKEYn.v.t.
lock_factorfloat4n.v.t.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
325-1526
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Binnenvaart - trendfactor emissiefactoren stilliggend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De emissies van binnenvaartschepen tijdens het stilliggen komen voornamelijk voort uit het gebruik van generatoren voor de elektriciteitsopwekking aan boord. De trendfactor voor de emissies door generatoren geeft voor toekomstjaren aan in hoeverre de gemiddelde emissiefactor NOX in dat toekomstjaar afwijkt van de emissiefactor in het referentiejaar (2010). Als gevolg van aanscherping van Europese emissie-eisen voor (scheeps)motoren, kan de gemiddelde emissies in een toekomstjaar lager zijn dan in het referentiejaar. De emissies van generatoren op kleinere schepen zullen op grond van de huidige bekende Europese emissienormen niet afnemen (voor lagere vermogens zijn geen regels gesteld). Voor grotere schepen (vanaf M8) zullen de emissies van generatoren naar verwachting wel afnemen. De vermogens van deze generatoren vallen binnen klassen waarvoor Europese emissienormen gelden.

Verantwoording gegevensset

De trendfactoren voor de emissiefactoren NOX en PM10 van generatoren op binnenvaartschepen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op onderzoek dat TNO in 2011 heeft uitgevoerd in opdracht van IenM/Rijkswaterstaat. De gepubliceerde trendfactoren zijn beschikbaar voor de volgende categorieën binnenvaartschepen: M0 tot en met M8, en zijn van toepassing op de jaren 2020 en 2030 (met 2010 als referentiejaar). In overleg met TNO heeft AERIUS de volgende bewerkingen uitgevoerd. Voor de tussenliggende jaren is lineair geïnterpoleerd. Daarnaast zijn de emissiefactoren voor de scheepstypen M8 en M9 ook van toepassing verklaard op de scheepstypen: M10, M11, M12, BII-1, BII-2b, BII-2l, BII-4, BII-6l en BII-6l.

BronEigenaarSinds
TNO. Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS. 2011Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat24 november 2011

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd
 • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar voor transformatie.
 • ValidatieDe aangeleverde data is door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_emission_trend_factors_docked

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Uniek identificatie van de categorie
yearint2jaarJaar waarop trendfactor betrekking heeft
substance_idint2n.v.tID van de stof
trend_factorfloat4factorTrendfactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
329-1529
Voor
 • Calculator
Type
Data

Binnenvaart - trendfactor emissiefactoren varend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De trendfactor voor de emissiefactoren geeft voor toekomstjaren aan in hoeverre de gemiddelde emissiefactor in dat toekomstjaar afwijkt van de emissiefactor in het referentiejaar (2010). Als gevolg van de periodieke aanscherping van Europese emissie-eisen voor (scheeps)motoren, zullen de gemiddelde emissies in een toekomstjaar lager zijn dan in het referentiejaar.

Verantwoording gegevensset

De trendfactoren voor de emissiefactoren van varende binnenvaartschepen zijn overgenomen uit het rekenmodel PRELUDE versie 1.1. Deze versie is eind 2013 opgesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. PRELUDE versie 1.1 is een actualisatie van PRELUDE versie 1.0 (TNO.2011). Prelude versie 1.1 is gepubliceerd via de website van InfoMil.

BronEigenaarSinds
TNO. Prelude versie 1.1Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatdecember 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe aangeleverde data is geautomatiseerd getransformeert naar de database. Hierbij is alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn en zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_inland_emission_trend_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
substance_idint2.PRIKEYn.v.tUnieke identificatie van de stof
yearint2jaarJaar waarop de trendfactor betrekking heeft
trend_factorfloat4trendfactorTrendfactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
324-1525
Voor
 • Calculator
Type
Data

Binnenvaart - vaarwegen

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Rijkswaterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
concept
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De vaarwegkenmerken geven de CEMT klasse en de namen aan van de vaarwegen die zijn opgenomen in het NWB vaarwegen. Met de CEMT klasse worden de afmetingen van een vaarweg aangegeven. De emissiefactoren van binnenvaartschepen op een vaarweg zijn afhankelijk van de CEMT klasse van deze vaarweg. De namen van de vaarwegen zijn ook relevant, omdat de emissiefactoren voor enkele waterwegen (Lek, Geldersche Ijssel en Waal) afhankelijk zijn van de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op een tweetal bronnen. Het NWB-vaarwegen is de bron voor de geometrie en de vaarwegnamen. Het ViN - Vaarwegkenmerken in Nederland) is de bron van de classificatie van de vaarweg (CEMT klasse).

BronEigenaarSinds
Nationaal Wegen Bestand Vaarwegen WFSPDOKmaart 2011
Vaarweg Informatie Nederland bevaarbaarheidsinformatieRijkswaterstaatjanuari 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder als webservice (WFS) ter beschikking gesteld. Bij een update wordt de op dat moment beschikbare/gepubliceerde informatie gebruikt.
 • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe data is door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. De verschillende bronnen worden automatisch gekoppeld. De waterwegen waarvoor bij de emissiefactoren voor varende schepen onderscheid wordt gemaakt naar stroomrichting - Lek, Geldersche IJssel en Waal), zijn automatische geselecteerd op basis van de vaarwegnaam in het NWB-vaarwegen.

Velden databasetabel

shipping_inland_waterways

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_waterway_idint4.PRIKEYn.v.t.ID van de vaarweg
shipping_inland_waterway_typechar(4)n.v.t.Vaarwegtype
flowingbooln.v.t.Stroming (ja/nee)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
332-1532
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Bronkenmerken sectoren GCN/GDN

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
2014

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset geeft voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten een overzicht van de bronkenmerken die relevant zijn voor verspreidingsberekeningen met het rekenmodel OPS van het RIVM. Het gaat om de volgende bronkenmerken:

 • warmte-inhoud
 • uitstoothoogte
 • spreiding
 • etmaalvariatie.

De waarden voor de warmte-inhoud, uitstoothoogte en spreiding van verschillende sectoren zijn toegelicht in een aparte notitie.

Verantwoording gegevensset

De gegevens zijn afgeleid van de volgende aangeleverde gegevens:

BronEigenaarSinds
Bronbestanden GCN/GDN kaartenRIVMapril 2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe data wordt omgezet naar een machine-leesbaar-formaat.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

gcn_sector_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
particle_size_distributionint4
heat_contentfloat4MwWarmte-output
spreadfloat4meterSpreiding
heightfloat4meterUitstoothoogte
gcn_sector_id int4,PRIKEY
substance_idint2
diurnal_variationint4

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
438-1876
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Data
Versie

Emissieberekening binnenvaartschepen

In het kort
AERIUS maakt onderscheid tussen emissies van stilliggende binnenvaartschepen en emissies van varende binnenvaartschepen. Zowel de locaties waar schepen stilliggen (‘aanlegplaats’) als de vaarroutes worden in AERIUS als lijnbron ingevoerd. Per bron berekent AERIUS de totale emissies van stikstofoxiden (NOX) in het gekozen rekenjaar.
Bij het berekenen van de emissies gaat AERIUS uit van kenmerken van de binnenvaartschepen die door de gebruiker zijn ingevoerd (scheepscategorie, aantal schepen, verblijftijd, ladingstoestand en vaarrichting) en van generieke gegevens (emissiefactoren, type vaarwegen, stroomrichting, sluiskenmerken).

Hoe berekent AERIUS de emissies door binnenvaartschepen?

a) Emissie bij stilliggen
AERIUS berekent de totale emissie van stilliggende binnenvaartschepen per bron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{pb,j}=N_{bzk,j}*T_b*E_{sc}
\]

\[
N_{bzk,j}=\frac{N_{vb}}{2}
\]

met

Epb,j = Totale emissie per bron per scheepscategorie (kg/jaar)
Nbzk,j = Aantal bezoeken per scheepscategorie per jaar
Nvb,j = Aantal vaarbewegingen van en naar de aanlegplaats per jaar
Tb = Gemiddelde verblijftijd per bezoek per scheepscategorie (uur)
Esc = Emissiefactor stilliggen per scheepscategorie (kg/uur)

De gebruiker voert per scheepscategorie de volgende kenmerken in:

 • het aantal vaarbewegingen per jaar op de routes van en naar de aanlegplaats
 • de gemiddelde verblijftijd per bezoek

De emissiefactoren NOX voor stilliggen zijn per scheepscategorie opgenomen in de AERIUS database (zie factsheet Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend).

b) Emissies bij varen
AERIUS berekent de totale emissie van varende binnenvaartschepen per bron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{pb,j}=N_{v,j}*L_t*E_{sc}
\]

met

Epb,j = Totale emissie per bron per scheepscategorie (kg/jaar)
Nv,j = Aantal vaarbewegingen per scheepscategorie per jaar
Lt = Lengte vaartraject (km)
EFv = Emissiefactor varen (kg/km)

Een gebruiker geeft voor een vaarroute het aantal scheepvaartbewegingen per scheepscategorie per jaar aan.

In de AERIUS database zijn per scheepscategorie emissiefactoren NOX voor varende binnenvaartschepen opgenomen (zie factsheet Binnenvaart - emissiefactoren varend). Deze emissiefactoren zijn afhankelijk van:

 • ladingstoestand
 • vaarwegtype
 • vaarrichting in relatie tot de stroomrichting (‘stroomopwaarts’ of ‘stroomafwaarts’)
 • rekenjaar.

De gebruiker geeft de scheepscategorie, de ladingstoestand, de vaarrichting en het rekenjaar aan. Het vaarwegtype en de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting worden afgeleid van generieke gegevens die zijn opgenomen in de AERIUS database.

Opslagfactoren sluizen
Voor de routes ter hoogte van sluizen op het hoofdvaarwegennet hanteert AERIUS een opslagfactor voor de emissiefactor NOX. Deze opslagfactor geldt voor het gehele traject waarover oponthoud plaatsvindt vanwege de sluis. De opslagfactoren en de locaties waar deze gelden, zijn opgenomen in de AERIUS database.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
281-1415
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Emissieberekening mobiele werktuigen

In het kort
Mobiele werktuigen zijn voertuigen die in beginsel geen gebruik maken van de openbare weg en bijvoorbeeld worden ingezet in de landbouw of bij bouwprojecten. Voorbeelden van mobiele werktuigen zijn graafmachines, bulldozers en tractoren. Ook voor een specifieke functie verbouwde bestel- of vrachtwagens, zoals ambulances, vuilniswagens en betonwagens, worden beschouwd als mobiele werktuigen.

De emissies van mobiele werktuigen zijn afhankelijk van de emissienormen die van toepassing zijn op het desbetreffende mobiele werktuig (stageklassen).

Indien voor een mobiel werktuig met een dieselmotor de stageklasse bekend is, kan de gebruiker het jaarlijkse dieselverbruik per stageklasse invoeren. AERIUS berekent vervolgens de emissies van stikstofoxiden (NOX) op basis van generieke gegevens over de NOX emissie per liter brandstof per stageklasse.

Indien de stageklasse onbekend is, of wanneer het mobiele werktuig buiten de categorieën met stageklassen valt die in AERIUS zijn opgenomen, kan een gebruiker in AERIUS zelf de totale emissies NOX van het desbetreffende mobiele werktuig invoeren, of deze berekenen aan de hand van kenmerken van het mobiele werktuig, zoals het vermogen en het aantal draaiuren.

Hoe berekent AERIUS de emissies van mobiele werktuigen?

Berekening emissies op basis van brandstofverbruik per stageklasse
AERIUS berekent met onderstaande formule de emissie NOX van mobiele werktuigen met een dieselmotor waarvoor de stageklasse bekend is:

\[
E_{MW}=\sum_S\ {B_{LJ,S}*EF}_S*\frac{1}{1000}
\]

met:
EMW = Totale emissie NOX door alle ingevoerde mobiele werktuigen (kg/jaar)
BLJ,S = Brandstofverbruik in liters per jaar per stageklasse S (liters/jaar)
EFS = Emissiefactor NOX per stageklasse S (gram/liter diesel)

De gebruiker geeft per stageklasse het brandstofverbruik aan in liters per jaar (BLJ,S). De emissiefactoren NOX per stageklasse (EFS), zijn bepaald op basis van gegevens van het Emissiemodel Mobiele Machines.

Berekening emissies wanneer stageklasse niet bekend is (eigen typering)
Een gebruiker kan in AERIUS een waarde voor de totale emissies NOX van het desbetreffende mobiele werktuig invoeren. AERIUS biedt de gebruiker ook ondersteuning bij het berekenen van deze totale emissie. Daarvoor is een zogenoemde rekenmachine ontwikkeld waarin de gebruiker een keuze kan maken tussen een berekening op basis van ‘draaiuren’ en op basis van ‘brandstofverbruik’.

Bij de keuze voor ‘draaiuren’ berekent AERIUS de emissie NOX met onderstaande formule:

\[
E_{MW}=W*B*G*EF*\frac{1}{1000}
\]

met:
EMW = Totale emissie NOX door alle ingevoerde mobiele werktuigen (kg/jaar)
W = Het gemiddelde volle vermogen van dit mobiele werktuig (kW)
B = Het gedeelte van het volle vermogen van dit mobiele werktuig dat daadwerkelijk wordt gebruikt (%)
G = Het aantal uren dat dit mobiele werktuig gemiddeld wordt gebruikt (uren/jaar)
EF = Emissiefactor NOX (gram/kWh)

De gebruiker voert zelf waarden in voor het vermogen, de belasting, het aantal draaiuren en de emissiefactor. Waar mogelijk gaat AERIUS uit van defaultwaarden.

Bij de keuze voor ‘brandstofverbruik’ berekent AERIUS de emissie NOX met onderstaande formule:

\[
E_{MW}=\frac{B_{LJ}}{R_{LK}}*EF*\frac{1}{1000}
\]

\[
R_{LK}=\frac{1}{{\rho{}}_D}*R_{GK}*\frac{1}{1000}
\]

met

EMW =Totale emissie NOX van het ingevoerde mobiele werktuig (kg/jaar)
BLJ = Brandstofverbruik in liters per jaar (liters/jaar)
RLK = Rendement: brandstof in liters per geleverde kilowattuur (liters/kWh)
EF = Emissiefactor NOX van het ingevoerde mobiele werktuig (gram/kWh)
RGK = Rendement: brandstof in grammen brandstof per geleverde kilowattuur (gram/kWh)
PD = Soortelijk gewicht van diesel (kg/liter) = 0,84 kg/liter

De gebruiker voert zelf waarden in voor het vermogen, de belasting, het aantal draaiuren en de emissiefactor. Waar mogelijk gaat AERIUS uit van defaultwaarden.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
277-1411
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Emissieberekening ruimtelijke plannen

In het kort
Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen en structuurvisies. AERIUS kan voor deze plannen de emissies berekenen op basis van een indicator voor de omvang van het plan, zoals het aantal woningen of het vloeroppervlak van kantoren. AERIUS gaat daarbij uit van standaard emissiefactoren per indicator die zijn afgeleid van gegevens uit de Emissieregistratie.

Hoe wordt de emissie van een plan berekend?
Calculator berekent de indicatieve emissies van een ruimtelijk plan met onderstaande formule:

\[
E_{plan}=\ \ \sum_s{(X}_s*E_s)
\]

met

Eplan = Totale emissie van het plan (kg/jaar)
Xs = Planomvang van een emissiebron in (sub)sector s (uitgedrukt in eenheid Y)
Es = Emissiefactor van de (sub)sector s (kg/jaar/Y)

De gebruiker kan per sector volstaan met het invoeren van de planomvang, uitgedrukt in de eenheid waarvoor de standaard emissiefactoren zijn vastgesteld.
Wanneer een plan meerdere sectoren omvat, berekent AERIUS eerst de emissies per sector en telt deze vervolgens bij elkaar op.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
279-1413
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Emissieberekening stallen

In het kort
Calculator berekent de emissie van ammoniak (NH3) van een stal op basis van het aantal dierplaatsen per stalsysteem dat door de gebruiker is ingevoerd.
Wanneer een gebruiker een additionele techniek, emissiereducerende techniek of voer- en managementmaatregel toevoegt, wordt het effect hiervan meegenomen in de emissieberekening.

Hoe berekent Calculator de stalemissies?
De berekende stalemissies in Calculator zijn afhankelijk van de ingevoerde stalkenmerken. Calculator maakt daarbij onderscheid tussen:

 • het huisvestingssysteem
 • additionele technieken
 • emissiereducerende technieken
 • voer- en managementmaatregelen.

Calculator berekent de totale emissie (NH3) per stal met onderstaande formule:

met:
etot = totale emissie stal (kg/jaar)
asys = aantal dieren in het huisvestingssysteem
efsys = emissiefactor huisvestingssysteem (kg/dierplaats/jaar)
aadd = aantal dieren bij additionele techniek
efadd = emissiefactor additionele techniek (kg/dierplaats/jaar)
rfred = reductiefactor emissiereducerende techniek
rfmtot = reductiefactor voer- en managementmaatregelen

Voor de emissiefactor huisvestingssysteem (efsys) wordt uitgegaan van de emissiefactoren zoals gepubliceerd in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) en beschreven in de factsheet stalsystemen-emissiefactoren.

Bepalen reductiefactor (rfmtot) bij meer dan één voer- en managementmaatregel
Indien in een huisvestingssysteem meer dan één voer- of managementmaatregel, zoals opgenomen in bijlage 2 van de RAV, wordt toegepast, bepaalt Calculator de reductiefactor rfmtot met de volgende formule:

met:
rfmtot = reductiefactor alle maatregelen gecombineerd (afronden op 5%)
rfvmaat = reductiefactor vloer van een maatregel
rfkmaat = reductiefactor mestkelder van een maatregel
avdier = aandeel ammoniakemissie afkomstig van vloer bij een diercategorie
akdier = aandeel ammoniakemissie afkomstig van kelder bij een diercategorie

De bovenstaande formule volgt uit de bepalingen in bijlage 3 van de RAV. De waarden zijn gepubliceerd in de RAV en beschreven in de factsheets stalsystemen-reductiepercentages maatregelen en stalsystemen-aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder.

Bepalen emissiefactor huisvestingssysteem (efsysbij combinatie van een emissiearm huisvestingssysteem en een luchtwassysteem
Bij stalsystemen kan binnen een diercategorie onderscheid worden gemaakt tussen een traditioneel huisvestingssysteem en één of meer emissiearme huisvestingssystemen. Voor enkele combinaties van emissiearme stalsystemen en emissiereducerende maatregelen geldt een afwijkende emissieberekening. Het gaat om combinaties van:

 • een emissiearm huisvestingssysteem, niet zijnde een luchtwassysteem, met een reductiepercentage van meer dan 70% ten opzichte van het traditionele huisvestingssysteem van de desbetreffende diercategorie, en
 • een luchtwassysteem.

Voor bovenstaande combinaties geldt dat de emissiefactor van het stalsysteem (efsyswordt begrensd op 30% van de emissiefactor van het traditionele huisvestingssysteem (ef0). In Calculator is deze voorwaarde geimplemeteerd door toepassing van de onderstaande formule in situaties waarbij een luchtwassysteem wordt gecombineerd met een emissiearm huisvestingssysteem.

De bovenstaande formule volgt uit de bepalingen in eindnoot 3 in bijlage 1 van de RAV.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
276-1410
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie

In het kort
Een weg wordt in AERIUS als lijnbron ingevoerd. AERIUS berekent per bron de emissies NO2, NOX en NH3 in het gekozen rekenjaar. Bij de emissieberekening gaat AERIUS uit van de wegkenmerken die door de gebruiker zijn ingevoerd. Voor voertuigen in de categorie ‘eigen specificatie’ definieert de gebruiker het aantal voertuigen per bron en de emissiefactoren NO2, NOX en NH3 per voertuigcategorie (gram per voertuigkilometer).

Hoe berekent AERIUS de verkeersemissies voor een ‘eigen specificatie’?
AERIUS berekent de totale emissie NOX, NO2 en NH3 per lijnbron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{b}=\sum_{i=1}N_{v,i}*E_{v,i}*\frac{1}{1000}*\frac{1}{24*60*60}
\]

met

Eb      =    Emissie per bron (gram/meter/seconde)
Nv,i    =    Aantal voertuigen per categorie i (weekdaggemiddelde)
Ev,i     =    Emissiefactor per categorie i (g/km)

De gebruiker geeft zelf een beschrijving van een categorie, en voert per categorie het aantal voertuigen en de emissiefactor in. Per bronnen kunnen meerdere categorieën worden gedefinieerd.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
473-2134
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Emissieberekening wegverkeer - euroklassen

In het kort
Voor een weg die als lijnbron is ingevoerd, biedt AERIUS de mogelijkheid om een eigen wagenpark samen te stellen. Daarmee kan AERIUS bijvoorbeeld de effecten van het gebruik van schonere vrachtauto’s berekenen.

De gebruiker geeft per combinatie van voertuigcategorie en normstellingcategorie (Euroklasse) het aantal voertuigen aan. Ook het wegtype is relevant.
Op basis van generieke emissiefactoren voor stikstofoxiden (NOX) en ammoniak (NH3) die corresponderen met de voertuigcategorie, de Euroklasse en het wegtype berekent AERIUS de totale emissies van NOX en NH3.

Hoe berekent AERIUS de verkeersemissies?
De rekenkern van AERIUS kan een lijnbron alleen doorrekenen wanneer deze bron is gedefinieerd als een verzameling puntbronnen. AERIUS zet de lijnbron daarom om naar puntbronnen die elk een deel van de emissie representeren.
AERIUS berekent de totale emissies NOX en NH3 per puntbron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{pb,j}=\sum_{com}N_{com}*E_{com}*L*\frac{365}{1000*1000}
\]

met

Epb,j = Emissie eigen wagenpark per puntbron (kg/jaar)
L = Lengte van het wegsegment waarop de puntbron betrekking heeft (m)
Ncom = Aantal voertuigen per combinatie van voertuigcategorie en euroklasse per etmaal (weekdaggemiddelde)
Ecom = Emissiefactor voor aangegeven wegtype en combinate van voertuicategorie en euroklasse (gram/voertuigkilometer)

De gebruiker voert de volgende wegkenmerken in:

 • het aantal voertuigen per etmaal per combnatie van voertuigcateorie en euroklasse
 • het wegtype (weg binnen bebouwde kom, buitenweg of snelweg)

De AERIUS database bevat gegevens over de emissiefactoren NOX en NH3 per wegtype, voertuigcategorie en euroklasse.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
278-1412
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Emissieberekening wegverkeer - standaard

In het kort
Een weg wordt in AERIUS als lijnbron ingevoerd. AERIUS zet deze lijnbron om naar puntbronnen en berekent per puntbron de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) in het gekozen rekenjaar. Bij deze berekening gaat AERIUS uit van de wegkenmerken die door de gebruiker zijn ingevoerd, zoals de intensiteiten en de snelheidstypering, en gegevens in de AERIUS database, zoals emissiefactoren.

Hoe berekent AERIUS de verkeersemissies?
AERIUS berekent de totale emissie per puntbron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{pb,j}=\left(\begin{array}{l}\left(\left(1-F_{l,s}\right)*E_{l,d}+F_{l,s}*E_{l,s}\right)*N_l
\\
+\left(\left(1-F_{m,s}\right)*E_{m,s}+F_{m,d}*E_{m,s}\right)*N_m
\\
+\left(\left(1-F_{z,s}\right)*E_{z,d}+F_{z,s}*E_{z,s}\right)*N_z
\\
+\left(\left(1-F_{b,s}\right)*E_{b,d}+F_{b,s}*E_{b,s}\right)*N_b\end{array}\right)*\frac{365*L}{1000*1000}
\]

Epb,j = Emissie per puntbron (kg/jaar)
L = Lengte van het wegsegment waarop de puntbron betrekking heeft (meters)
Np = Aantal personenvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde)
Nmz = Aantal middelzware vrachtvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde)
Nz = Aantal zware vrachtvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde)
Nb = Aantal autobussen per etmaal (weekdaggemiddelde)
El,d = Emissiefactor voor licht verkeer, doorstromend (g/km)
Emz,d = Emissiefactor voor middelzware vrachtvoertuigen, doorstromend (g/km)
Ez,d = Emissiefactor voor zware vrachtvoertuigen, doorstromend (g/km)
Eb,d = Emissiefactor voor bussen, doorstromend (g/km)
El,s = Emissiefactor voor licht verkeer, stagnerend (g/km)
Emz,s = Emissiefactor voor middelzware vrachtvoertuigen, stagnerend (g/km)
Ez,s = Emissiefactor voor zware vrachtvoertuigen, stagnerend (g/km)
Eb,s = Emissiefactor voor bussen, stagnerend (g/km)
Fl,s = Fractie stagnerend personenverkeer [-]
Fmz,s = Fractie stagnerend middelzwaar vrachtverkeer [-]
Fz,s  = Fractie stagnerend zwaar vrachtverkeer [-]
Fb,s = Fractie stagnerend bussen [-]

De gebruiker voert in Calculator de volgende wegkenmerken in:

 • het wegtype (snelweg, buitenweg of we binnen de bebouwde kom)
 • de snelheidstypering (bijvoorbeeld de geldende snelheidslimiet)
 • het aantal voertuigen per etmaal per standaard voertuigcategorie (licht verkeer, middelzwaar vrachtverkeer, zwaar vrachtverkeer en bussen)
 • de mate van congestie (percentage voertuigen in de file)  

In de AERIUS database zijn per voertuigcategorie gegevens opgenomen over de emissiefactoren voor stikstofoxiden (NOX) en ammoniak (NH3) per wegtype, snelheidstypering, mate van congestie en rekenjaar.

De emissieberekening is in lijn met de methode voor emissieberekening in standaardrekenmethode 2, zoals beschreven in bijlage 2 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
274-1409
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Emissieberekening zeeschepen

In het kort
AERIUS maakt onderscheid tussen emissies van stilliggende zeeschepen en emissies van varende zeeschepen. Zowel de locaties waar schepen stilliggen (‘aanlegplaats’) als de vaarroutes worden in AERIUS als lijnbron ingevoerd. AERIUS berekent per bron de totale zeescheepvaartemissies van stikstofoxiden (NOX) in het gekozen rekenjaar.
Bij het berekenen van de emissies gaat AERIUS uit van kenmerken van de zeeschepen die door de gebruiker zijn ingevoerd (scheepscategorie, aantal schepen, verblijftijd bij de aanlegplaats) en van generieke gegevens (emissiefactoren, sluiskenmerken).

Hoe berekent AERIUS de emissies door zeeschepen?

a) Emissie bij stilliggen
AERIUS berekent de totale emissie van stilliggende zeeschepen per bron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{pb,j}=N_{b,j}*T_b*E_{sc}
\]

met

Epb,j = Totale emissie per bron per scheepscategorie (kg/jaar)
Nb,j = Aantal bezoeken per scheepscategorie per jaar
Tb = Gemiddelde verblijftijd per bezoek per scheepscategorie (uur)
Esc = Emissiefactor stilliggen per scheepscategorie (kg/uur)

De gebruiker voert per scheepscategorie (combinatie van scheepstype, zoals een containerschip of een olietanker, en tonnageklasse) de volgende kenmerken in:

 • het aantal bezoeken per jaar
 • de gemiddelde verblijftijd per bezoek

In de AERIUS database zijn per scheepscategorie opgenomen:

 • emissiefactoren NOX voor stilliggen

b) Emissies bij varen
AERIUS maakt voor zeescheepvaart onderscheid tussen emissies ‘varen binnengaats’ en emissies ‘varen op zee’. AERIUS berekent de totale emissie voor een vaarroute binnengaats of een vaarroute op zee per bron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{pb,j}=N_{v,j}*L_t*E_{sc}
\]

met

Epb,j = Totale emissie per bron per scheepscategorie (kg/jaar)
Nv,j = Aantal vaarbewegingen per scheepscategorie per jaar
Lt = Lengte vaartraject (km)
Esc = Emissiefactor varen binnengaats of op zee per scheepscategorie (kg/km)

Een gebruiker geeft voor een vaarroute het aantal scheepvaartbewegingen per scheepscategorie per jaar aan. Een andere mogelijkheid is dat een gebruiker de vaarroute koppelt aan een eerder gedefinieerde aanlegplaats. In dat geval leidt AERIUS het aantal vaarbewegingen af van het aantal bezoeken dat is ingevoerd voor de desbetreffende aanlegplaats. Het aantal scheepvaartbewegingen op de vaarroute van en naar de aanlegplaats is tweemaal het aantal ingevoerde bezoeken.

In de AERIUS database zijn per scheepscategorie opgenomen:

 • emissiefactoren NOX voor varen binnengaats
 • emissiefactoren NOX voor varen op zee

Opslagfactor manoeuvreren
Voor binnengaatse vaarroutes van en naar een aanlegplaats hanteert AERIUS voor het deel van de vaarroute vanaf de ligplaats een opslagfactor voor de emissiefactor NOX. Deze ophoging compenseert de extra emissie als gevolg van manoeuvreren.

Opslagfactor zeesluis IJmuiden
Voor de zeesluizen bij IJmuiden hanteert AERIUS een opslagfactor voor de emissiefactor NOX. Deze opslagfactor geldt voor het gebied rond de sluizen. Wanneer overlap bestaat tussen het deel van de vaarroute met een ‘opslagfactor manoeuvreren’ en het gebied met een ‘opslagfactor sluis’, dan geldt de hoogste opslagfactor.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
280-1414
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Lijnbron omzetten naar puntbronnen

In het kort
Naast punt- en oppervlaktebronnen kan een gebruiker in AERIUS een lijnbron invoeren. De rekenkern van AERIUS (OPS) beschouwt een lijnbron als een verzameling puntbronnen. AERIUS zet de lijnbron daarom om naar puntbronnen die elk een deel van de emissie representeren.

Hoe zet AERIUS de lijnbron om naar puntbronnen?
Om tot een verzameling puntbronnen op de lijn te komen, volgt AERIUS de volgende stappen:

 1. Lijn opdelen in aantal segmenten met gelijk lengtes
 2. Puntbronnen lokaliseren

1. Lijn opdelen in aantal segmenten met gelijke lengtes
AERIUS verdeelt een lijnbron met een specifieke lengte (Ll) in een aantal gelijke segmenten (Nl) met een maximale lengte per segment (LMAX). Deze maximale lengte is 2 meter voor lijnbronnen die betrekking hebben op wegverkeer, en 25 meter voor overige lijnbronnen.

Het streven is om het aantal segmenten zo klein mogelijk te houden door de maximale lengte zo dicht mogelijk te benaderen. Hiertoe berekent AERIUS eerst het aantal segmenten (gebroken getal) door de lengte van de lijn (Ll) te delen door de maximale segmentlengte (LMAX) . De berekende waarde wordt vervolgens naar boven afgerond. Vervolgens kan AERIUS de nieuwe segmentlengte berekenen door de totale lijnlengte te delen door het afgeronde aantal segmenten.

Rekenvoorbeeld

\[
N_{l,\ ab}=\left\lceil{}\frac{L_l}{L_{MAX}}\right\rceil{}
\]


\[
L_{l,s}=\frac{L_l}{N_l}
\]

Nl,ab = Aantal segmenten van lijnbron l, naar boven afgerond naar een geheel getal
Ll = Lengte van lijnbron l
LMAX= Maximale lengte van een segment
Ll,s =Lengte van een segment op lijnstuk l

Nl,ab = 5
Ll = 110
LMAX= 25
Ll,s = 22

In bovenstaande voorbeelden is de lijn recht. Voor gebogen lijnen (polylines) is de wijze van opdeling hetzelfde, uitgaande van de lengte van de lijn.

2. Puntbronnen lokaliseren
Tenslotte plaatst AERIUS de puntbronnen op het midden van elk segment.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
273-1407
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
26-01-2015

Beschrijving gegevensset

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

 • berekening emissies op basis van brandstofverbruik per stageklasse
 • berekening emissies op basis van een eigen typering.

De stageklassen betreffen emissienormen voor mobiele werktuigen en zijn afhankelijk van het bouwjaar en het vermogen van het mobiele werktuig. Bij de emissieberekening op basis van brandstofverbruik per stageklasse, rekent AERIUS met categorieën stageklassen en emissiefactoren die betrekking hebben op dieselmotoren en zijn overgenomen uit het Emissiemodel Mobiele Machines (TNO.2009). Dit emissiemodel van TNO wordt ook gebruikt in het project Emissieregistratie en het GCN/GDN proces.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren stageklassen (dieselmotoren) voor mobiele werktuigen zijn afgeleid van de gegevens in de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA)PlanBureau voor de Leefomgeving2009

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • ValidatieDe data wordt omgezet naar een machine-leesbaar-formaat.
 • TransformatieOp basis van de gepubliceerde data worden door AERIUS emissiefactoren afgeleid (zie GTP). De afgeleide data wordt vervolgens automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

mobile_source_off_road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_off_road_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de cateogrie
codetext.PRIKEYnvtUnieke code van de categorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van het mobiele werktuig
descriptiontextnvtOmschrijving van het mobiele werktuig

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
372-1793
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
26-01-2015

Beschrijving gegevensset

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

 • berekening emissies op basis van brandstofverbruik per stageklasse
 • berekening emissies op basis van een eigen typering.

De stageklassen betreffen emissienormen voor mobiele werktuigen en zijn afhankelijk van het bouwjaar en het vermogen van het mobiele werktuig. Bij de emissieberekening op basis van brandstofverbruik per stageklasse, rekent AERIUS met categorieën stageklassen en emissiefactoren die betrekking hebben op dieselmotoren en zijn overgenomen uit het Emissiemodel Mobiele Machines (TNO.2009). Dit emissiemodel van TNO wordt ook gebruikt in het project Emissieregistratie en het GCN/GDN proces.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren stageklassen (dieselmotoren) voor mobiele werktuigen zijn afgeleid van de gegevens in de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA)PlanBureau voor de Leefomgeving2009

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieOp basis van de gepubliceerde data worden door AERIUS emissiefactoren afgeleid (zie GTP). De afgeleide data wordt vervolgens automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

mobile_source_off_road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_off_road_category_idint2.PRIKEYnvt
substance_idint2nvt
emission_factorfloat4

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
373-1794
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Mobiele werktuigen – eigen typering categorieën

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
2015

Beschrijving gegevensset

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

 • berekening emissies op basis van brandstofverbruik per stageklasse, en
 • berekening emissies op basis van een eigen typering.

Bij de ‘eigen typering’ kan de gebruiker zelf de totale emissies invoeren, maar er kan ook worden gekozen deze te berekenen op basis van draaiuren of brandstofverbruik. Bij berekening op basis van draaiuren of brandstofverbruik biedt AERIUS de mogelijkheid te kiezen uit een aantal categorieën van mobiele werktuigen. Voor elke categorie hanteert AERIUS (aanpasbare) defaultwaarden voor het vermogen (kW), de belasting (%), de efficiency (g/kWh) en de NOX emissiefactor (g/kWh).
De categorieën en waarden zijn overgenomen uit het Emissiemodel Mobiele Machines (TNO.2009). Dit emissiemodel van TNO wordt ook gebruikt in het project Emissieregistratie en het GCN/GDN proces. Selecteren van een categorie is optioneel. Een gebruiker kan zelf een categorie definiëren en waarden voor vermogen, belasting, efficiency en de NOX emissiefactor invoeren.

Verantwoording gegevensset

De categorieën mobiele werktuigen die gekozen kunnen worden bij de optie ‘eigen typering’ betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Hulskotte en Verbeek. Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA)PlanBureau voor de Leefomgeving2009

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd. Door TNO is de relevante data geselecteerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

machinery_types

VeldTypeEenheidOmschrijving
machinery_type_idint4,PRIKEYnvtType mobiele werktuig
nametextnvt
sector_idint4nvt
sort_orderint4,PRIKEYnvt

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
559-2214
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Mobiele werktuigen – eigen typering emissiefactoren

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
24-02-2015

Beschrijving gegevensset

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen: a. berekening emissies op basis van brandstofverbruik per stageklasse, en b. berekening emissies op basis van een eigen typering. Bij de ‘eigen typering’ kan de gebruiker zelf de totale emissies invoeren, maar er kan ook worden gekozen deze te berekenen op basis van draaiuren of brandstofverbruik. Bij berekening op basis van draaiuren of brandstofverbruik biedt AERIUS de mogelijkheid te kiezen uit een aantal categorieën van mobiele werktuigen. Voor elke categorie hanteert AERIUS (aanpasbare) defaultwaarden voor het vermogen (kW), de belasting (%), de efficiency (g/kWh) en de NOX emissiefactor (g/kWh). De categorieën en waarden zijn overgenomen uit het Emissiemodel Mobiele Machines (TNO.2009). Dit emissiemodel van TNO wordt ook gebruikt in het project Emissieregistratie en het GCN/GDN proces. Selecteren van een categorie is optioneel. Een gebruiker kan zelf een categorie definiëren en waarden voor vermogen, belasting, efficiency en de NOX emissiefactor invoeren.

Verantwoording gegevensset

De NOx emissiefactoren van de categorieën mobiele werktuigen die gekozen kunnen worden bij de optie ‘eigen typering’ betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Hulskotte en Verbeek. Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA)PlanBureau voor de Leefomgeving2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd. Door TNO is de relevante data geselecteerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

machinery_type_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
emission_factorfloat4g/kWhEfficiency van de motor (gram brandstof benodigd voor 1 kWh)
machinery_fuel_type_idint4nvtType brandstof
machinery_type_idint4nvtType werktuig
substance_idint4nvtUnieke identificatie van de stof

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
579-2244
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Mobiele werktuigen – eigen typering kenmerken

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
2015

Beschrijving gegevensset

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

 • berekening emissies op basis van brandstofverbruik per stageklasse, en
 • berekening emissies op basis van een eigen typering.

Bij de ‘eigen typering’ kan de gebruiker zelf de totale emissies invoeren, maar er kan ook worden gekozen deze te berekenen op basis van draaiuren of brandstofverbruik. Bij berekening op basis van draaiuren of brandstofverbruik biedt AERIUS de mogelijkheid te kiezen uit een aantal categorieën van mobiele werktuigen. Voor elke categorie hanteert AERIUS (aanpasbare) defaultwaarden voor het vermogen (kW), de belasting (%), de efficiency (g/kWh) en de NOx emissiefactor (g/kWh).
De categorieën en waarden zijn overgenomen uit het Emissiemodel Mobiele Machines (TNO.2009). Dit emissiemodel van TNO wordt ook gebruikt in het project Emissieregistratie en het GCN/GDN proces. Selecteren van een categorie is optioneel. Een gebruiker kan zelf een categorie definiëren en waarden voor brandstoftype, vermogen, belasting, efficiency en de NOX emissiefactor invoeren.

Verantwoording gegevensset

De kenmerken 'vermogen', 'belasting' , 'efficiency' en 'type brandstof' van de categorieën mobiele werktuigen die gekozen kunnen worden bij de optie ‘eigen typering’ betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Hulskotte en Verbeek. Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA)PlanBureau voor de Leefomgeving2009

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd. Door TNO is de relevante data geselecteerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

machinery_type_fuel_options

VeldTypeEenheidOmschrijving
energy_efficiencyfloat4g/kWhEfficiency van de motor (gram brandstof benodigd voor 1 kWh)
loadfloat4%belasting
machinery_fuel_type_idint4nvtType brandstof
machinery_type_idint4.PRIKEYnvtType werktuig
powerint4kWVermogen

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
560-2215
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen

In het kort
Naast punt- en lijnvormige bronnen kan een gebruiker in AERIUS een oppervlaktebron invoeren. Het OPS rekenmodel, dat in AERIUS wordt toegepast, kan een oppervlaktebron alleen doorrekenen wanneer deze bron is gedefinieerd als een punt met een diameter. Deze diameter is daarbij de lengte van de zijde van een vierkant.
AERIUS deelt een complexe oppervlaktebron daarom op in meerdere puntbronnen die elk een deel van de emissie representeren. Om de puntbronnen te lokaliseren, wordt een complexe bron eerst verrasterd.

Hoe verdeelt AERIUS de complexe oppervlaktebron in vierkante deeloppervlaktebronnen?
Stappen die AERIUS volgt om te komen van een complexe oppervlaktebron tot een verzameling vierkante deeloppervlaktebronnen:

 1. vlak verrasteren en puntbronnen lokaliseren
 2. factor overlap toekennen
 3. totale emissie verdelen

1. Vlak verrasteren en puntbronnen lokaliseren
Van het complexe oppervlak bepaalt AERIUS eerst het middelpunt. AERIUS legt vervolgens de eerste vierkante deeloppervlaktebron neer, zodanig dat het midden samenvalt met het middelpunt van de complexe bron. Vervolgens legt AERIUS een raster van aangrenzende vierkanten in alle richtingen rondom het eerste vierkant, zodat het gehele complexe oppervlak bedekt is. Nu is de oppervlaktebron volledig verrasterd. De lengte van de zijde van de vierkanten is constant: 100 meter. AERIUS kent hierna aan elk deeloppervlak een puntbron toe. De locatie van de puntbron ligt op het zwaartepunt van het vlak binnen het vierkant.

2. Factor overlap toekennen
Per vierkant berekent AERIUS de mate van overlap tussen het vlak en het oppervlak van het totale vierkant. Iedere puntbron krijgt zo een factor tussen 0 en 1 toebedeeld, die zijn mate van overlap weergeeft (blauwe blokken in onderstaande figuur). De vierkanten zijn vervolgens onderling geschaald op basis van hun factoren.

3. Totale emissie verdelen
Als laatste verdeelt AERIUS de totale bronemissie over alle puntbron in het raster. De hoeveelheid emissie per puntbron wordt berekend op basis van de schaling van de vierkanten (in onderstaande afbeelding geïllustreerd met verschillende kleuren).

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
271-1405
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Ruimtelijke plannen - categorieën

Kenmerken

Thema
Plannen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
2013

Beschrijving gegevensset

Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen en structuurvisies. AERIUS berekent voor verschillende categorieën plannen de emissies op basis van een indicator voor de omvang van het plan (emissiefactoren ruimtelijke plannen), zoals het aantal woningen of het vloeroppervlak van kantoren. AERIUS gaat daarbij uit van standaard emissiefactoren per indicator die zijn afgeleid van gegevens uit de Emissieregistratie.

Verantwoording gegevensset

De categorieën plannen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RIVM. Kentallen ruimtelijke plannen27 juni 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data is door de bronhouder aangeleverd aan AERIUS.
 • HarmonisatieDe data is geharmoniseerd naar een formaat zodat automatische verwerking mogelijk is.
 • ValidatieDe data is door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDoor AERIUS is een selectie gemaakt uit de aangeleverde categorieën. De geselecteerde data wordt getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

De bronnen worden naar de tabel plan_categories getransformeerd. De volgende velden zijn in deze tabel opgenomen:

VeldTypeEenheidOmschrijving
plan_category_idint2.PRIKEYn.v.tUnieke identificatie van de categorie
gcn_sector_idint4n.v.tUnieke identificactie van de GCN-sector
category_unitchar(4)n.v.tType waarde (aantal. hectares. ton etc.)
codetext.PRIKEYn.v.tCode van de categorie
nametext.PRIKEYn.v.tNaam van de categorie
descriptiontextn.v.tOmschrijving van de categorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
320-1521
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Ruimtelijke plannen - emissiefactoren

Kenmerken

Thema
Plannen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen en structuurvisies. AERIUS berekent voor verschillende categorieën plannen de emissies op basis van een indicator voor de omvang van het plan (emissiefactoren ruimtelijke plannen), zoals het aantal woningen of het vloeroppervlak van kantoren. AERIUS gaat daarbij uit van standaard emissiefactoren per indicator die zijn afgeleid van gegevens uit de Emissieregistratie.

Verantwoording gegevensset

De categorieën plannen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RIVM. Kentallen ruimtelijke plannenRIVM27 juni 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data is door de bronhouder aangeleverd aan AERIUS.
 • HarmonisatieDe data is geharmoniseerd naar een formaat zodat automatische verwerking mogelijk is.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDoor AERIUS is een selectie gemaakt uit de aangeleverde data. Per categorie is daarbij uitgegaan van de worst case waarde voor de emissiefactor. De geselecteerde data wordt getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

De bronnen worden naar de tabel plan_category_emission_factors getransformeerd. De volgende velden zijn in deze tabel opgenomen:

VeldTypeEenheidOmschrijving
plan_category_idint2.PRIKEYn.v.tUnieke waarde voor RIVM categorie emissieregistratie
substance_idint2n.v.t
emission_factorfloat4Uitstoot van een stof per indicator planomvang

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
321-1522
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De voer- en managementmaatregelen dragen bij aan het verminderen van de emissie van de vloer en/of het verminderen van de emissie uit de mestkelder. Als twee maatregelen worden toegepast waarbij het reductiepercentage voor de vloeremissies verschilt van het reductiepercentage voor de kelderemissies, wordt bij het berekenen van het totale reductiepercentage rekening gehouden met het aandeel van de totale ammoniakemissies afkomstig van de vloer, en het aandeel van de totale ammoniakemissie uit de mestkelder. Deze gegevensset omvat waarden voor de aandelen in de emissies van de vloer en uit de mestkelder. De aandelen zijn afhankelijk van de diercategorie waarop de voer- en managementmaatregelen betrekking hebben.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat01 juli 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe gegevens worden beschikbaar gesteld via een webpublicatie.
 • HarmonisatieDe gegevens worden overgenomen en opgeslagen in een machine-leesbaar formaat.
 • ValidatieDe gegevens worden door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
 • TransformatieDe gegevens worden automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_fodder_measures_animal_category

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_fodder_measure_idint4n.v.t.Unieke identificatie voer- en managementmaatregel
farm_animal_category_idint4n.v.t.Unieke identificatie diercategorie
proportion_floorfloatPercentageVerhouding vloer
proportion_cellarfloatPercentageVerhouding kelder

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
589-2318
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Stalsystemen - emissiefactoren

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
15-06-2015

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren stalsystemen zijn emissiefactoren voor de emissie vanuit dierenverblijven, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen. De emissiefactoren geven voor verschillende combinaties van stalsystemen en dierverblijven waarden voor de emissie ammoniak (NH3) in kilogram per dierplaats per jaar. De gehanteerde emissiefactoren worden gepubliceerd in de Regeling ammoniak en veehouderij.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat01 juli 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe gegevens worden beschikbaar gesteld via een webpublicatie.
 • HarmonisatieDe gegevens worden overgenomen en opgeslagen in een machine-leesbaar formaat.
 • ValidatieDe gegevens worden door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
 • TransformatieDe gegevens worden automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_type_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_type_idint4.PRIKEY
substance_idint2n.v.tUnieke identificatie van de stof
emission_factorfloat4Emissie (kg per dierplaats per jaar)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
358-1776
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De reductiepercentages hebben betrekking op voer- en managementmaatregelen voor verschillende diercategorieën. De maatregelen en bijbehorende reductiepercentages zijn gepubliceerd in de Regeling ammoniak en veehouderij.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat01 juli 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe gegevens worden beschikbaar gesteld via een webpublicatie.
 • HarmonisatieDe gegevens worden overgenomen en opgeslagen in een machine-leesbaar formaat.
 • ValidatieDe gegevens worden door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
 • TransformatieDe gegevens worden automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_fodder_measure_reduction_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_fodder_measure_idint4n.v.t.Unieke identificatie voer- en managementmaatregel
substance_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de stof
reduction_factor_floorfloatpercentageReductiefactor emissie vloer
reduction_factor_cellarfloatpercentageReductiefactor emissie kelder
reduction_factor_totalfloatpercentageResulterende reductiefactor vloer en kelder

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
588-2316
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevenset bevat de voer- en managementmaatregelen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De beschrijving van de maatregelen is te vinden op de site van Kenniscentrum Infomil.

Verantwoording gegevensset

De gegevens zijn geëxtraheerd uit de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RAV bijlagenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat01 juli 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe bron wordt semi-automatisch uitgelezen om te tabel met diercategorieën te genereren.
 • ValidatieDe tabel wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
 • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_fodder_measures

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_fodder_measure_idint4n.v.t.Unieke identificatie voer- en managementmaatregel
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Code conform RAV
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van de maatregel conform RAV

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
590-2365
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Toepassing afstandsgrenswaarde hoofdwegen en hoofdvaarwegen

In het kort
Bij bronnen die betrekking hebben op hoofdwegen of hoofdvaarwegen wordt de depositiebijdrage beoordeeld op hexagonen binnen N2000-gebieden, wanneer deze hexagonen zich bevinden binnen een afstand van 3 kilometer vanaf de weg of 5 km vanaf de vaarweg. Deze zogenoemde afstandsgrenswaarden volgen uit het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof.

Hoe wordt het afstandcriterium toegepast bij hoofdwegen?
Bij de beoordeling van de depositiebijdrage van verkeer op hoofdwegen en andere wegen die binnen het toepassingsbereik van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) vallen, worden alleen de hexagonen in N2000 gebieden meegenomen waarvan het middelpunt van de hexagoon zich bevindt binnen een afstand van 3 kilometer ten opzichte van tenminste één van de ingevoerde wegen (lijnbronnen).

Voor de hexagonen binnen deze afstandsgrenswaarde wordt de depositiebijdrage berekend van het wegverkeer op alle wegen binnen 5 km van de hexagoon. Dit is de maximale afstand tot de bron die wordt aangehouden in de verspreidingsberekeningen voor wegverkeer met SRM2.

Hoe wordt het afstandcriterium toegepast bij hoofdvaarwegen?
Bij de beoordeling van de depositiebijdrage van een project ten aanzien van hoofdvaarwegen worden alleen de hexagonen in N2000 gebieden meegenomen waarvan het middelpunt van de hexagoon zich bevindt binnen een afstand van 5 kilometer ten opzichte van één van de ingevoerde bronnen.

Voor de hexagonen binnen deze afstandsgrenswaarde wordt de depositiebijdrage berekend met het OPS model van het RIVM. Daarbij wordt de bijdrage van alle ingevoerde bronnen berekend, ongeacht de afstand tot de hexagoon (het OPS model kent geen begrenzing van de rekenafstand).

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
578-2240
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek

Wegverkeer - categorieën euroklassen

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
04-09-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde emissies van het wagenpark op Nederlandse wegen. Indien gewenst kan ook gekozen worden voor de specifiekere Euroklassen. De categorieën voor deze emissiefactoren zijn in deze gegevensset opgenomen.

Verantwoording gegevensset

De gegevenset is gebasseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Meth-Verkeer-tabellen-2014ENG.xlsRIVM2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe tabel wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe tabel wordt omgezet naar een machine-leesbaar-formaat.
 • ValidatieDe omgezette tabel wordt gevalideerd door een inhoudsdeskundige.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

mobile_source_on_road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_on_road_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de categorie
codetext.PRIKEYnvtUnieke code van de categorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van de categorie
descriptiontextnvtOmschrijving van de categorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
375-1796
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Wegverkeer - categorieën standaard

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
30-07-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde emissies van het wagenpark op Nederlandse wegen. Deze emissiefactoren zijn afhankelijk van een aantal categorieën die gebaseerd zijn op het type weg en voertuig. Deze categorieën zijn in deze gegevensset opgenomen.

Verantwoording gegevensset

Deze categorieën zijn overgenomen uit de bestanden met emissiefactoren wegverkeer die op 15 maart 2014 zijn gepubliceerd door de staatssecretaris van IenM. De publicatie van deze emissiefactoren door IenM volgt uit de bepalingen in artikel 66 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren voor snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat15 maart 2014
Emissiefactoren voor niet-snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat15 maart 2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
road_category_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de categorie
gcn_sector_idint4nvtUnieke identificatie van de GCN-sector
road_typechar(4).PRIKEYnvtWegtype
vehicle_typechar(4)nvtVoertuigtype
nametext.PRIKEYnvtCategorie (combinatie wegtypen en voertuigtype)
descriptiontextnvtOmschrijving van de categorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
374-1795
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
30-07-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde emissies van het wagenpark op Nederlandse wegen. Indien gewenst kan ook gekozen worden voor de specifiekere Euroklassen. De categorieën voor deze emissiefactoren zijn in deze gegevensset opgenomen.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Meth-Verkeer-tabellen-2014ENG.xlsRIVM2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe tabel wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe tabel wordt omgezet naar een machine-leesbaar-formaat.
 • ValidatieDe omgezette tabel wordt gevalideerd door een inhoudsdeskundige.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

mobile_source_on_road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_on_road_category_idint2.PRIKEYnvt
road_typechar(4)nvt
substance_idint2nvt
emission_factorfloat4

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
377-1798
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Wegverkeer - emissiefactoren standaard

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RIVM
GLP
niet van toepassing
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
26-05-2015

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde emissies van het wagenpark op Nederlandse wegen. Hierbij wordt rekening gehouden met het wegtype, de voertuigcategorie, snelheidstypering, mate van doorstroming en het zichtjaar.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren NOx en NO2 zijn overgenomen uit de bestanden met emissiefactoren wegverkeer die in maart 2015 zijn gepubliceerd door de staatssecretaris van IenM. De publicatie van deze emissiefactoren door IenM volgt uit de bepalingen in artikel 66 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De emissiefactoren NH3 voor verkeer zijn overgenomen uit een publicatie van het RIVM. Zowel de NOx/NO2 emissiefactoren als de NH3 emissiefactoren zijn in lijn met de emissiefactoren waarvan is uitgegaan in de GCN/GDN ronde 2015.

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren voor snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat16 maart 2015
Emissiefactoren voor niet-snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat16 maart 2015
NH3 emissiefactoren GCN/GDN ronde 2015RIVM19 mei 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data is omgezet naar een machine-leesbaar-formaat.
 • ValidatieDe gepubliceerde en omgezette data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Alleen voor de emissiefactoren voor lichtverkeer wordt een bewerking (aggregatie) toegepast om te komen tot een gemiddeld gewogen emissiefactor per wegtype.

Velden databasetabel

road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
road_category_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de weg-voertuig-categorie
road_speed_profile_idint4nvtUnieke identificatie van het snelheidsprofiel
substance_idint2nvtUnieke identificatie van de stof
yearint2jaarJaar waarop de emissiefactor betrekking heeft
emission_factorfloat8g/kmEmissiefactor
stagnated_emission_factorfloat8g/kmEmissiefactor voor stagnerend verkeer

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
376-2609
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Data
Versie

Wegverkeer - snelheidsprofielen

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
30-07-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde emissies van het wagenpark op Nederlandse wegen. Deze emissiefactoren zijn tevens afhankelijk van de snelheidstypering van de weg. Een snelheidstypering typeert hoe hard er mag worden gereden, of er wel/niet strikt gehandhaafd (snelwegen) wordt en de mate van doorstroming (binnen bebouwde kom).

Verantwoording gegevensset

De snelheidsprofielen zijn overgenomen uit de bestanden met emissiefactoren wegverkeer die op 15 maart 2014 zijn gepubliceerd door de staatssecretaris van IenM. De publicatie van deze emissiefactoren door IenM volgt uit de bepalingen in artikel 66 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren voor snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat15 maart 2014
Emissiefactoren voor niet-snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat15 maart 2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt omgezet naar een machine-leesbaar-formaat.
 • ValidatieDe gepubliceerde en omgezette data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

road_speed_profiles

VeldTypeEenheidOmschrijving
road_speed_profile_idint4.PRIKEYUnieke identificatie van het profiel
road_typechar(4)Wegtype
speed_limit_enforcementchar(4)ja/nee
maximum_speedint4km/u
nametextomschrijving van het snelheidsprofiel

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
378-1799
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden

In het kort[no-lexicon]
AERIUS berekent de concentratiebijdrage NO2 en NH3 van verkeersbronnen met een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Om te komen tot een waarde voor de depositiebijdrage wordt de berekende concentratiebijdragen vermenigvuldigd met de ‘depositiesnelheid’.
De depositiesnelheid is een maat voor de snelheid waarmee gassen of deeltjes via afzetting of adsorptie aan het oppervlak uit de atmosfeer worden verwijderd.
AERIUS gaat uit van depositiesnelheden voor NOX en NH3 die per hexagoon van één hectare zijn bepaald op basis van berekeningen met het OPS model van het RIVM.

Hoe worden de depositiesnelheden per hexagoon bepaald?
Per rekenpunt in het midden van een hexagoon is met het rekenmodel OPS een waarde berekend voor de depositiesnelheid NOX en NH3:

1. Er is uitgegaan van de zoomlevel 2 hexagonen (zie onderstaande figuur). Het oppervlak van een zoomlevel 2 hexagoon heeft een oppervlak van ongeveer 4 hectare. Dat sluit het meeste aan bij een gridgrootte van 250x250 meter, die beschouwd wordt als de minimale rekenresolutie behorende bij de depositiesnelheid (RIVM notitie).

2. De concentraties en deposities op het rekenpunt in het midden van de hexagoon zijn berekend op basis van de gemiddelde verkeersemissies NOX en NH3 op het hoofdwegennet per grid van 1x1 km, zoals gebruikt in het basisjaar van de GCN2014.

3. Deze verkeersemissies zijn toebedeeld aan drie cirkels rondom het rekenpunt, op 1, 2 en 3 km van het receptorpunt. De keuze om emissies tot een afstand van 3 km aan te houden is ingegeven door de methode voor dubbeltellingcorrectie HWN waarbij de correctie in een km vak is bepaald op basis van de emissiebijdragen in de omringende km vakken tot 3 km. Per cirkel zijn de emissies van die cirkel vervolgens verdeeld over 36 punten op die cirkel (hoek tussen 2 punten: 10°). Zie onderstaande figuur.

4. De depositiesnelheid (Vd) is berekend door de berekende concentratie op de receptor te delen door de berekende droge depositie. Deze waarde geldt dus voor de receptoren op zoomlevel 2. Hierbij is de volgende formule gebruikt:

met:
Vd  = effectieve depositiesnelheid (m/s)
Φ = flux (=effectieve depositiesnelheid, berekend met OPS)
m = molmassa NH3 = 17 (g/mol) en NO2 = 46 (g/mol)
t  = omrekenfactor voor de tijd (s)
= omrekenfactor voor oppervlak (m2)
C  = concentratie (µg/m3)

5. De rekenpunten op zoomlevel 2 vallen samen met een deel van de rekenpunten op zoomlevel 1. De waarden voor de depositiesnelheid voor de overige hexagonen op zoomlevel 1 zijn bepaald door middel van interpolatie.

Resultaat is een tabel met depositiesnelheden NOX en NH3 per hexagoon van 1 hectare.

Hoe vindt schaling plaats van de depositiesnelheden?
Er is een relatie tussen de afstand van de weg en de depositiesnelheid. Er is daarom voor gekozen om de depositiesnelheid voor een hexagoon te schalen wanneer de hexagoon zich op korte afstand (<1000m) van de bron bevindt.

Deze schaling vindt plaats aan de hand van onderstaande functies, en zijn van toepassing op situaties met afstanden tussen het wegsegment en het middelpunt van de hexagoon tot en met 1000 meter. De ondergrens is 25 meter: bij afstanden korter dan 25 meter gaat onderstaande functie uit van 25 meter. Bij afstanden groter dan 1000 meter vindt geen schaling plaats en gaat AERIUS uit van de depositiesnelheid van de desbetreffende hexagoon.

met:
Vd,stof  = effectieve depositie snelheid (m/s)
X = afstand van de hexagoon tot het wegsegment (m)

De bovenstaande functies zijn afgeleid van gemiddelde waarden van de depositiesnelheden voor een selectie van bijna 1000 hexagonen. Bij de selectie van de hexagonen is ervoor gezorgd dat de verschillende windsectoren en klassen van landgebruik evenredig vertegenwoordigd zijn. Onderstaande figuren geven inzicht in de gemiddelde waarden voor de effectieve depositiesnelheden voor NOX en NH3, en de schaalfactoren die hieruit volgen.

[/no-lexicon]

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
577-2239
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Zeescheepvaart - bronkenmerken

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset met bronkenmerken van zeeschepen omvat gegevens over:

 • warmte-inhoud van de emissies (MW)
 • de (gemiddelde) uitstoothoogte (m) ten opzichte van de waterlijn, en
 • de spreiding in de uitstoothoogte (m).

Deze bronkenmerken zijn afhankelijk van de categorie waarbinnen het zeeschip valt (type en tonnageklasse).

Verantwoording gegevensset

De waarden voor de warmte-inhoud en uitstoothoogte voor stilliggende en varende zeeschepen zijn overgenomen uit de publicatie Kentallen zeeschepen ten behoeve van emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUS (TNO.2013). De waarden voor de uitstoothoogte en de spreiding zijn aan elkaar gerelateerd. RIVM hanteert hierbij voor de scheepvaart (in het kader van het GCN/GDN proces) de volgende vuistregel: de spreiding is 0,5*uitstoothoogte. In overleg met RIVM is ervoor gekozen deze vuistregel ook toe te passen bij het bepalen van de spreiding op basis van de uitstoothoogtes per categorie zeeschepen.

BronEigenaarSinds
TNO. Kentallen zeeschepen tbv emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUSMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat13 augustus 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd via de website van InfoMil.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige geharmoniseerd naar machineleesbare tabellen.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYn.v.tUnieke ID van de scheepscategorie
movement_typechar(4)n.v.t
gcn_sector_idint4n.v.tUnieke ID van de GCN-sector
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
heightfloat4meterUitstoothoogte
spreadfloat4meterspreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
366-1787
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Zeescheepvaart - categorieën

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS maakt onderscheid tussen verschillende categorieën zeeschepen. De categorieën onderscheiden zich naar scheepstype en tonnageklasse. De categorieën zijn overgenomen uit de publicatie Kentallen zeeschepen ten behoeve van emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUS (TNO.2013).

Verantwoording gegevensset

De categorieën voor zeeschepen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Kentallen zeeschepen tbv emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUSMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat13 augustus 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd via de website van InfoMil.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige geharmoniseerd naar machineleesbare tabellen.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke ID van de scheepscategorie
codetext.PRIKEYnvtCode van de scheepscategorie
nametextnvtNaam van de scheepscategorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van de scheepscategorie
descriptiontextnvtOmschrijving van de scheepscategorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
367-1788
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Zeescheepvaart - emissiefactoren

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de emissiefactoren NOX van zeeschepen voor varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven. De emissiefactoren voor varen op zee en varen binnengaats zijn uitgedrukt in kilogrammen per gevaren kilometer. De emissiefactoren voor stilliggen zijn uitgedrukt in kilogrammen per uur. De emissiefactoren gelden voor het referentiejaar 2011.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren voor zeeschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Kentallen zeeschepen tbv emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUSMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat13 augustus 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd via de website van InfoMil.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige geharmoniseerd naar machineleesbare tabellen.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke ID van het scheepstype
substance_idint2nvtUnieke ID van de stof
movement_typechar(4)nvt
emission_factorfloat4kg/kilometer of kg/uurEmissiefactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
369-1790
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS houdt rekening met de extra emissies NOX als gevolg van manoeuvreren. Hiertoe hanteert AERIUS een ophoogfactor van 1,8 voor de emissiefactor NOX bij varen (binnengaats). Deze ophoogfactor geldt voor het deel van de vaarroute vanaf de ligplaats. De ophoogfactor geldt alleen voor scheepscategorieën met een tonnage vanaf 10.000 ton. De lengte van het deel van de vaarroute waarvoor deze opslagfactor geldt, is afhankelijk van de tonnageklasse en varieert van 2,2 tot 7,7 km.

Verantwoording gegevensset

De manouvreer-eigenschappen voor zeeschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Kentallen zeeschepen tbv emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUSMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat13 augustus 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd via de website van InfoMil.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige geharmoniseerd naar machineleesbare tabellen.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_maneuver_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke ID van de scheepscategorie
maneuver_factorfloat4FactorOphoogfactor voor manoevreren
maneuver_lengthfloat4meterAfstand waarover wordt gemanoeuvreerd

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
368-1789
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
niet van toepassing
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS houdt rekening met de effecten van het passeren van een sluis op de emissies NOX. Hiertoe hanteert AERIUS voor de sluizen bij IJmuiden een ophoogfactor voor de emissiefactor NOX van varende zeeschepen (binnengaats). De ophoogfactor geldt voor een gebied rond deze sluizen. De ophoogfactor en het gebied zijn afgeleid van resultaten van onderzoek dat TNO in 2013 heeft uitgevoerd.

Verantwoording gegevensset

TNO heeft in 2013 onderzoek uitgevoerd om te komen tot emissiekentallen voor de zeescheepvaart. Dit onderzoek heeft voor gridcellen van 500x500 meter inzicht opgeleverd in de effecten van manoeuvreren op de emissies NOx door zeeschepen. De ophoogfactoren in de gridcellen rond de sluizen bij Ijmuiden geven inzicht in de effecten van het passeren van de sluizen op de emissies. Op basis van de resultaten van TNO is een gemiddelde ophoogfactor van 1,3 bepaald voor een gebied van 2,5 bij 1 km waarbinnen de verschillende sluizen van IJmuiden vallen.

BronEigenaarSinds
Notitie bepalen ophoogfactor gebied sluizen IJmuidenAERIUS26 maart 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe geometrie van het gebied waar de ophoogfactor geld is afgeleid op basis van de kaart. De ophoogfactor is afgeleid uit achterliggend onderzoek door TNO.
 • HarmonisatieHarmonisatie is niet van toepassing.
 • ValidatieDe gegenereerde data is door een inhoudsdeskundige geverifieerd.
 • TransformatieDe gegenereerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_maneuver_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_maneuver_area_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van het manoevreergebied
maneuver_factorfloat4factorOphoogfactor emissie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
370-1791
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Zeescheepvaart - trend emissiefactoren

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De trendfactor voor de emissiefactoren NOx van zeeschepen geeft voor toekomstjaren (tot 2030) aan in hoeverre de gemiddelde emissiefactor in dat toekomstjaar afwijkt van de emissiefactor in het referentiejaar (2011). Als gevolg van aanscherping van internationale emissie-eisen voor (scheeps)motoren, zal de gemiddelde emissies in een toekomstjaar lager zijn dan in het referentiejaar.

Verantwoording gegevensset

De trend van de emissiefactoren voor zeeschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Kentallen zeeschepen tbv emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUSMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat13 augustus 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd via de website van InfoMil.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige geharmoniseerd naar machineleesbare tabellen.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_emission_trend_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
substance_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de stof
yearint2jaarJaar waarvoor de trendfactor geldt
movement_typechar(4)n.v.tvaarmodus
trend_factorfloat4factortrendfactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
371-1792
Voor
 • Calculator
Type
Data

Calculator in het kort

AERIUS Calculator berekent de depositiebijdrage van emissiebronnen die een gebruiker handmatig invoert of als bestand importeert. Het resultaat van de berekening geeft inzicht in de depositiebijdrage van de ingevoerde bronnen op vaste rekenpunten binnen Natura 2000 gebieden of op rekenpunten die de gebruiker zelf heeft gedefinieerd.

Vanaf de inwerkingtreding van de PAS is Calculator het voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de depositiebijdrage van projecten op Natura 2000 gebieden in het kader van toestemmingsverlening onder de Natuurbeschermingswet 1998. Dit is vastgelegd in de Regeling PAS. Het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2014 is beschreven in een apart rapport.

Calculator biedtde mogelijkheid om de rekenresultaten te exporteren als een document dat kan worden gebruikt als bijlage bij de vergunningaanvraag.

De factsheets geven een technisch inhoudelijke onderbouwing van de wijze waarop Calculator de depositiebijdrage berekent. Er zijn twee typen factsheets:

 • Methodiek factsheets met een beschrijving van de berekeningen en bewerkingen die AERIUS uitvoert op basis van de ingevoerde bronkenmerken.
 • Data factsheets met een beschrijving van de oorsprong en de karakteristieken van de gegevens in de AERIUS database die bij de berekeningen worden gebruikt.

De methodiek factsheets sluiten aan op de broncategorieën (sectoren) die Calculator onderscheidt. Voor elke broncategorie is een algemene factsheet opgesteld met een beschrijving van de wijze waarop Calculator voor deze categorie de depositiebijdrage berekent. In deze algemene factsheet zijn verwijzingen opgenomen naar achterliggende methodiek factsheets en data factsheets.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
576-2238
Voor
 • Calculator
Type
Methodiek
Versie

Habitatkartering

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in werking (concept)
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevensset habitatkartering geeft weer waar welk natuurdoeltype voorkomt. Voor de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen zijn de kaarten belangrijke bouwstenen. Hieruit blijkt immers welke habitattypen actueel aanwezig zijn, met welke omvang en waar ze precies liggen. Daarnaast moeten de kaarten ook een objectieve basis bieden voor toetsingen in het kader van Nbwet-vergunningen en dus ook voor de PAS. In deze gegevensset zijn tevens nabijgelegen buitenlandse habitatkarteringen opgenomen (Vlaanderen, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen).

Verantwoording gegevensset

De habitatkartering betreft een gegevensset die is gebaseerd op meervoudige bronnen. Deze bronnen worden in het kader van de afronding van de gebiedsanalyses ten behoeve van de PAS aangeleverd aan AERIUS. AERIUS harmoniseert, valideert en transformeert deze gegevens en levert deze door ten behoeve van de INSPIRE-publicatie habitatkartering.

BronEigenaarSinds
INSPIRE download service Habitats en biotopenMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Beschrijving proces

 • InventarisatieVoor alle PAS-gebieden worden door de bronhouder karteringen aangeleverd conform het gegevensleveringsprotocol.
 • HarmonisatieAlle bronnen worden omgezet naar de standaard structuur conform de verplichte velden in het GLP. Indien automatische koppeling van velden niet mogelijk is dan vind er handmatige koppeling plaats. De koppeling wordt altijd teruggekoppeld aan de bronhouder.
 • ValidatieEr vinden zowel verificaties plaats met betrekking tot de geometrie als de tabelinhoud. Van de geometrie wordt gecontroleerd of deze volledig dekkend is met het betreffende Natura 2000-gebied, of er geen overlappingen met polygonen zijn en of deze conform de standaarden is. Van de tabelinhoud wordt gecontroleerd of de verplichte velden in lijn zijn met de beschrijving in het GLP. Alle bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.
 • TransformatieDe aangeleverde structuur (conform GLP) is niet gelijk aan de database structuur. Er vind een transformatie plaats waarbij er geen inhoudelijke of geometrische wijzigingen worden uitgevoerd. Indien er bevindingen zijn tijdens het verificatieproces dan worden er aannamen gedaan. Alle transformaties zijn geautomatiseerd en vastgelegd in het Gegevenstransformatieprotocol habitatkartering. Voor Vlaanderen, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen is de habitatkartering afgeleid van de begrenzing van de N2000 gebieden.

Velden databasetabel

De bronnen worden naar de tabel habitat_areas getransformeerd. De volgende velden zijn in deze tabel opgenomen.

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identifactie van het interessegebied
habitat_area_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identifactie van de geometrie
habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het habitattype
coveragefloat4PercentagePercentage dekking van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
313-1513
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Habitattypen

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
16-10-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset habitattypen bevat alle natuurdoeltypen conform annex I van de habitatdirective inclusief de Nederlandse subspecificatie en varianten. Daarnaast zijn een veertiental stikstofgevoelige aanvullende leefgebieden opgenomen en per Natura 2000-gebied het type voor onzeker/onbekend. Van alle typen zijn de kritische depositiewaarden (KDW) bekend conform de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor het type onzeker/onbekend (H9999) is de KDW gebaseerd op het meest kritische aangewezen habitattype.

Verantwoording gegevensset

De habitattypen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
HabitattypenMinisterie van Economische Zaken

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt gepubliceerd door de bronhouder.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

habitat_types

VeldTypeEenheidOmschrijving
habitat_type_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van het habitattype
nametext.PRIKEYnvtHabitatcode conform nederlandse definitie
descriptiontextnvtOmschrijving van het habitattype
critical_depositionint4mol/hectareKritische depositiewaarde
sensitiveboolja/neeMogelijke stikstofgevoeligheid (ja/nee) van een habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
361-1779
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Data
Versie

Habitattypen - doelstellingen

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
in werking (concept)
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
13-10-2014

Beschrijving gegevensset

Aangewezen habitattypen zijn waardevolle en kenmerkende natuurtypen die specifiek voorkomen in een bepaald Natura 2000 gebied en welk moeten worden beschermd voor behoud en herstel van biodiversiteit. Deze habitattypen zijn vastgelegd in het aanwijzingsbesluit van een gebied en er zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van kwaliteit en oppervlak. Ook bevat deze gegevensset het ecologische oordeel t.b.v. de PAS.

Verantwoording gegevensset

De aangewezen habitattypen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Webservice aangewezen habitattypenMinisterie van Economische Zakenmaart 2014
Ecologisch oordeelMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg28 februari 2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe aangewezen habitattypen worden via een webservice geserveerd. Het ecologische oordeel wordt door de voortouwnemers aangeleverd conform het GLP Gebiedsanalyse.
 • HarmonisatieDe bronnen zij direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie. Daarnaast word het ecologische oordeel geautomatiseerd gevalideerd of het voldoet aan de afspraken uit het GLP.
 • TransformatieDe webservice wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de betreffende tabel in de database.

Velden databasetabel

habitat_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4nvtUnieke identifactie van het interessegebied
habitat_type_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van het habitattype
extent_goalchar(4)nvtOppervlaktedoelstelling
quality_goalchar(4)nvtKwaliteitsdoelstelling
habitat_quality_typechar(4)nvtEcologisch oordeel

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
359-1777
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Habitattypen - relaties

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
01-10-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de relatie tussen de habitattypen zoals aangenomen in de aanwijzingsbesluiten en eventuele varianten van het habitattypen die in de karteringen zijn opgenomen.

Verantwoording gegevensset

Het betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
HabitattypenMinisterie van Economische Zaken

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe bron hoeft niet te worden geharmoniseerd en is direct bruikbaar.
 • ValidatieDe bron wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
 • TransformatieDe bron wordt automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

habitat_type_relations

VeldTypeEenheidOmschrijving
habitat_type_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van het type
goal_habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het type zoals opgenomen in de aanwijzingsbesluiten

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
360-1778
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Data
Versie

Hexagonen

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
niet van toepassing
GTP
niet van toepassing
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
26-06-2015

Beschrijving gegevensset

[no-lexicon]De gegevensset hexagonen bevat de hexagonen op een vijftal schaalniveau's (1, 4, 16, 64 en 256 hectare). Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd en maakt het mogelijk om informatie op een eenduidige manier op meerdere schaalniveau's te tonen. Het grid is dekkend met de Natura 2000-gebieden en de beschermde natuurmonumenten exclusief de grote wateren. Een uitzondering wordt gemaakt indien een stikstofgevoelig habitattype is gekarteerd in de grotere wateren. Dan wordt dit toch in het interessegebied meegenomen.

Relevante hexagonen
Bij de hexagonen op zoomlevel 1 maakt AERIUS onderscheid tussen hexagonen die relevant zijn voor een toestemmingsbesluit op grond van de Nb-wet (zogenoemde relevante hexagonen) en hexagonen die niet relevant zijn.

Bij N2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogelrichtlijn is sprake van relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met het leefgebied van een aangewezen soort.

Bij N2000 gebieden die zijn aangewezen op basis van de Habitatrichtlijn is sprake van een relevant hexagoon wanneer het hexagoon (deels) overlapt met:

 • een aangewezen habitattype
 • een onbekend habitattype, of
 • het leefgebied van een aangewezen habitatsoort.

Een habitattype of habitatsoort wordt alleen aangewezen wanneer het desbetreffende habitattype of het leefgebied van de desbetreffende habitatsoort aangemerkt kan worden als stikstofgevoelig. Habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten zijn stikstofgevoelig wanneer hun KDW kleiner is dan 2.400 mol/ha/jr.

Hexagonen met ontwikkelingsruimte (OR-relevante hexagonen) 
Monitor toont de depositieruimte op relevante hexagonen waar tevens sprake is van een (mogelijke of naderende) overbelasting van stikstofdepositie. Dit zijn hexagonen die voor uitgifte van ontwikkelingsruimte (OR) in aanmerking komen. Deze set van hexagonen (OR-set) is rekenkundig bepaald met Monitor 2015. Hexagonen waar de totale depositie ook na het realiseren van alle voorziene ontwikkelingsbehoefte nog steeds tenminste 70 mol/ha/jaar onder meest kritische KDW blijft, zijn niet opgenomen in deze OR-set en worden daarom ook niet getoond in Monitor.
Voortouwnemer heeft de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren in de OR-set: individuele relevante hexagonen waarvoor ecologisch of beleidsmatig kan worden onderbouwd dat ze onterecht zijn opgenomen of ontbreken in de set die met Monitor is bepaald, kunnen handmatig worden verwijderd of toegevoegd. Dit gebeurt in AERIUS Register.
De OR-set waarin deze aanpassingen zijn verwerkt, is de definitieve set met hexagonen die voor uitgifte van ontwikkelingsruimte in aanmerking komen.[/no-lexicon]

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is een resultante van een aantal gegevenssets zoals opgenomen in de gerelateerde factsheets. De bronnen van deze gegevenssets is terug te vinden in deze factsheets.

Beschrijving proces

 • InventarisatieZie gerelateerde factsheets.
 • HarmonisatieZie gerelateerde factsheets.
 • ValidatieDoor een inhoudsdeskundige wordt de invoer en de resultaten gevalideerd.
 • TransformatieOp basis van de gegevenssets worden de hexagonen automatisch gegenereerd bij het opbouwen van de database.

Velden databasetabel

hexagons

VeldTypeEenheidOmschrijving
receptor_idint4.PRIKEYn.v.t.
zoom_levelint4.BTREEn.v.t.Schaalniveau van het hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
310-1510
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Data
Versie

Natura 2000 - deelgebieden

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
22-06-2015

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de deelgebieden uit de werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-deelgebieden. Met deelgebieden wordt bedoeld de onderverdeling tussen habitatrichtlijngebieden, vogelrichtlijngebieden en beschermde natuurmonumenten of een combinatie hiervan. De werkbegrenzing bevat alle meest recente inzichten en loopt vooruit op de officiële publicatie van de begrenzing. Naast de Nederlandse gebieden zijn in Calculator de nabijgelegen buitenlandse gebieden opgenomen.

Verantwoording gegevensset

De Natura 2000 - gebieden betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Natura2000_27nov2014_werkversie_AERIUS.shp (exclusief gebied 81 en 90)Ministerie van Economische Zaken27 november 2014
Natura2000_12juni2015_werkversieAerius.shp (gebied 81 en 90)Ministerie van Economische Zaken12 juni 2015
Natura 2000 database EEAEuropean Environmental Agencyaugustus 2006

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data van de Nederlandse gebieden wordt via e-mail aangeleverd. De buitenlandse gebieden zijn online te downloaden via de site van de European Environment Agency.
 • HarmonisatieDe Nederlandse begrenzingen zijn direct bruikbaar voor transformatie. De buitenlandse begrenzingen zijn eerst geharmoniseerd naar het formaat zoals wordt gebruikt voor Nederlandse begrenzingen.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en leveren een nieuwe gerectificeerde levering op.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

natura2000_directive_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van het interessegebied
natura2000_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het Natura 2000-gebied
natura2000_directive_area_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van het Natura 2000-deelgebied
typechar(4)n.v.t.Type interessegebied
nametext.BTREEn.v.t.Naam van het Natura 2000-gebied
habitat_directivebooln.v.t.Waarde ja/nee of habitatrichtlijn van toepassing
bird_directivebooln.v.t.Waarde ja/nee of vogelrichtlijn van toepassing
natural_monument_directivebooln.v.t.Waarde ja/nee of beschermd natuurmonument
design_statustextn.v.t.Status van de aanwijzing

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
318-1519
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Natura 2000 - gebieden

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de geaggregeerde werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De werkbegrenzing bevat alle meest recente inzichten en loopt vooruit op de officiële publicatie van de begrenzing. Naast de Nederlandse gebieden zijn in Calculator ook de nabijgelegen buitenlandse gebieden opgenomen.

Verantwoording gegevensset

De gebieden betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Natura2000_27nov2014_werkversie_AERIUS.shp (exclusief gebied 81 en 90)Ministerie van Economische Zaken27 november 2014
Natura2000_12juni2015_werkversieAerius.shp (gebied 81 en 90)Ministerie van Economische Zaken12 juni 2015
Natura 2000 database EEAEuropean Environmental Agencyaugustus 2006

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data van de Nederlandse gebieden wordt via e-mail aangeleverd. De buitenlandse gebieden zijn online te downloaden via de site van de European Environment Agency.
 • HarmonisatieDe Nederlandse begrenzingen zijn direct bruikbaar voor transformatie. De buitenlandse begrenzingen zijn eerst geharmoniseerd naar het formaat zoals wordt gebruikt voor Nederlandse begrenzingen.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en leveren een nieuwe gerectificeerde levering op.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

natura2000_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identifactie van het interessegebied
natura2000_area_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van het Natura 2000-gebied
typechar(4)n.v.t.Type Natura 2000-gebied
nametext.BTREEn.v.t.Naam van het Natura 2000-gebied
authoritytextn.v.t.Naam van het bevoegde gezag

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
317-1518
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Natura 2000 - kenmerken

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
13-10-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset Natura 2000 - kenmerken bevat alle basis-informatie die in AERIUS wordt getoond over een Natura 2000-gebied. Het betreft informatie over landschapstype en aantal hectare conform het aanwijzingsbesluit zoals opgenomen in de Synbiosys Natura 2000-gebiedendatabase.

Verantwoording gegevensset

De gebieden betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Webservice basisinformatie Natura 2000-gebiedenMinisterie van Economische Zaken

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder via een webservice gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieDoor een inhoudsdeskundige wordt gevalideerd of de geometrie en achterliggende velden geschikt en volledig zijn voor transformatie.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

natura2000_area_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
natura2000_area_idint4.PRIKEYn.v.tUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
landscape_typechar(4)n.v.tLandschapstype
registered_surfaceint8HectareAantal hectare conform aanwijzingsbesluit

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
316-1517
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Soorten

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
13-10-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset soorten bevat alle soorten die mogelijk in Nederland voorkomen in het kader van de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten.

Verantwoording gegevensset

De soorten betreft een gegevensset de is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Aangewezen habitatsoortenMinisterie van Economische Zaken
Aangewezen broedvogelsMinisterie van Economische Zaken
Aangewezen niet-broedvogelsMinisterie van Economische Zaken

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt gepubliceerd door middel van een webservice door de bronhouder.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie. Daarnaast wordt tijdens de transformatie de bron gevalideerd op inconsistenties.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

tabel species

VeldTypeEenheidOmschrijving
species_idint4.PRIKEYUnieke identificatie van de soort
species_typechar(4)Type soort (habitatsoort. broedvogel. niet-broedvogel)
nametext.PRIKEYCode van de soort
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van de soort

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
362-1780
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Soorten - doelstellingen

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
13-07-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevensset doelstelling soorten bevat de doelstellingen ten aanzien van soorten zoals is opgenomen in het aanwijzingsbesluit van het betreffende gebied. Het gaat om de doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit en omvang van het leefgebied maar ook om de doelstelling t.a.v. de populatie.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset doelstelling soorten betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Aangewezen habitatsoortenMinisterie van Economische Zaken
Aangewezen broedvogelsMinisterie van Economische Zaken
Aangewezen niet-broedvogelsMinisterie van Economische Zaken

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt gepubliceerd door de bronhouder door middel van een webservice.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie. Daarnaast wordt tijdens de transformatie de bron gevalideerd op inconsistenties.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

species_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
population_goal_descriptiontextOmschrijving van de doelstelling populatie (alleen indien specifieke doelstelling)
population_goalchar(4)Doelstelling populatie
extent_goalchar(4)Doelstelling oppervlakte leefgebied
quality_goalchar(4)Doelstelling kwaliteit leefgebied
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identifiactie van het Natura 2000-gebied Een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden 'Natura 2000'.
species_idint4.PRIKEYUnieke identificatie van de soort

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
363-1781
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Data
Versie

Soorten - relatie leefgebied

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Alterra
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
14-10-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de (theoretische) relatie tussen de aangewezen soorten en het natuurtype waar deze voorkomt (habitattypen en leefgebieden).

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Soorten en mogelijke leefgebieden (20140630_Aangewezen_Soorten_Leefgebieden.xlsx)AERIUSjuni 2014
Aangewezen soorten (20140620_Aangewezen_Soorten.xlsx)Ministerie van Economische Zakenjuni 2014
Mogelijke relatie soorten met leefgebieden (20140317_bron_relatie_soorten_gesplitst.xlsx)Ministerie van Economische Zakenmaart 2014
PAS-categorie habitattypen (20140228_PAS_Habitat.xlsx)Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburgfebruari 2014
PAS-categorie leefgebieden (20140228_PAS_Leefgebieden.xlsx)Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburgfebruari 2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe informatie is niet afkomstig uit de gebiedsanalyses maar is theoretisch afgeleid.
 • HarmonisatieDe tabel met de theoretische koppeling tussen soort en leefgebied is geharmoniseerd naar een machine-leesbaar-formaat.
 • ValidatieEr heeft geen inhoudelijk validatie plaatsgevonden.
 • TransformatieDe bron is automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

species_to_habitats

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het interessegebied
species_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de soort
habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
364-1782
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Terreinruwheid en landgebruik

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
04-04-2014

Beschrijving gegevensset

De terreinruwheid en het landgebruik bepalen de snelheid waarmee stoffen neerslaat (droge depositiesnelheid). De terreinruwheid beïnvloedt de grootte van de wervels in de luchtlaag boven het aardoppervlak. Een hogere ruwheid leidt tot grotere wervels die ervoor zorgen dat stoffen sneller het aardoppervlak bereiken. De biologische en fysische kenmerken van het oppervlak (‘landgebruik’) bepalen hoe makkelijk de stoffen worden opgenomen of geadsorbeerd. De gegevensset ruwheid en landgebruik bevat de gemiddelde ruwheidslengte en dominante en gewogen landgebruik voor alle rekenpunten.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is afgeleid uit de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
LGN6Alterra
Corine Land Cover 2000 database of the NetherlandsEuropean Environmental Agency
Conversietabel LGN-klasse naar DPACRIVM
Relatietabel LGN-klasse met z0RIVM

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe benodigde bronnen zijn via het RIVM verstrekt of wel direct gedownload bij de bron.
 • HarmonisatieDe bronnen zij direct bruikbaar en harmonisaties zijn onderdeel van de transformatie.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie.
 • TransformatiePer rekenpunt (hexagoon) is de terreinruwheid en het landgebruik bepaald voor een cirkelvormig gebied van 6,25 ha rond het rekenpunt. Daarbij is uitgegaan van de volgende variabelen: a. de gemiddelde ruwheidslengte z0 (grootheid waarin de terreinruwheid wordt uitgedrukt), en b. het dominante landgebruik, volgens de DEPAC-classificatie. Deze gegevens zijn afgeleid van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 6 (LGN6). LGN6 beschrijft het landgebruik op een resolutie van 25x25 meter en maakt daarbij onderscheid tussen 39 klassen van landgebruik. Voor elk van deze klassen is de z0-waarde bekend. DEPAC is een onderdeel van het OPS model en beschrijft voor 9 klassen van landgebruik hoe makkelijk de stikstof wordt opgenomen of geadsorbeerd. Bij de bepaling van het dominante landgebruik gaat AERIUS uit van de klassen van landgebruik in DEPAC. Hiertoe worden de 39 klassen van LGN6 geaggregeerd naar de 9 klassen in DEPAC. Het LGN6 raster is alleen beschikbaar voor het Nederlandse grondgebied, terwijl rekenpunten ook buiten Nederland kunnen liggen. Voor de rekenpunten die buiten Nederland liggen, wordt een raster gebruikt dat is afgeleid uit de CORINE Land Cover (CLC) dataset.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
354-1772
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie

Bepalen rekenafstand voor bronnen dichtbij een rekenpunt

AERIUS berekent de deposities per hexagoon met een oppervlakte van één hectare. Het rekenpunt ligt in het midden van de hexagoon. De berekende depositie op het rekenpunt wordt toegekend aan de gehele hexagoon van één hectare.

Indien de afstand tussen het rekenpunt en een emissiebron kleiner is dan 20 meter, volgt uit de modelberekening een onrealistische waarde voor de depositiebijdrage op dit rekenpunt.

Voor hexagonen waar dit optreedt, definieert AERIUS in het desbetreffende hexagoon een aantal sub-rekenpunten, die allen tenminste 20 meter van de emissiebron liggen. AERIUS berekent de depositie op al deze sub-rekenpunten. De berekende waarden worden vervolgens gemiddeld om te komen tot een realistische waarde voor de depositie in het gehele hexagoon.

Factsheet

Factsheet
413-1851
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Scenario
Type
Methodiek