Factsheets

87 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect, Scenario 01-02-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Berekening warmte-inhoud Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Scenario, Connect 31-10-2019
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Scenario, Connect 26-08-2019
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 01-09-2017
Gemeenten Calculator, Scenario 16-09-2019
Geografische gridfuncties Calculator, Scenario, Connect 15-04-2014
Grootschalige deposities GDN Calculator, Scenario, Monitor 16-09-2019
Habitatkartering Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 18-12-2019
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 10-12-2019
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Kilometergrid Calculator, Scenario, Monitor 04-06-2014
Land en water Calculator, Scenario 01-07-2015
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Luchtfoto Calculator, Scenario 16-06-2015
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Mobiele werktuigen – eigen typering categorieën Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Mobiele werktuigen – eigen typering emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 09-01-2019
Mobiele werktuigen – eigen typering kenmerken Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Plaatsen Calculator, Scenario 16-09-2019
Provincies Calculator, Scenario 16-09-2019
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Stalsystemen - stalbeschrijvingen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Scenario, Connect 28-09-2017
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017