Factsheets

79 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Scenario, Connect 28-09-2017
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - stalbeschrijvingen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Oppervlaktebron omzetten naar deelbronnen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Mobiele werktuigen – eigen typering kenmerken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen – eigen typering emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen – eigen typering categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitatkartering Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Geografische gridfuncties Calculator, Scenario, Connect 15-04-2014
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Scenario, Connect 31-10-2019
Berekening warmte-inhoud Calculator, Scenario, Connect 10-03-2021
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect, Scenario 01-02-2017
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020