Factsheets

17 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Habitattypen - doelstellingen

Aangewezen habitattypen zijn waardevolle en kenmerkende natuurtypen die specifiek voorkomen in een bepaald Natura 2000 gebied en welk moeten...

Calculator, Connect, Scenario 18-12-2017
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Habitatkartering

De gegevensset habitatkartering geeft weer waar welk natuurdoeltype voorkomt. Voor de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen zijn de kaarten...

Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Hexagonen

De gegevensset hexagonen bevat de hexagonen op een vijftal schaalniveau's (1, 4, 16, 64 en 256 hectare). Dit grid is bepalend voor waar...

Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Natura 2000 - gebieden

Deze gegevensset bevat de geaggregeerde werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De werkbegrenzing bevat alle meest recente...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Connect, Scenario 15-12-2015
Bepalen rekenafstand voor bronnen dichtbij een rekenpunt Calculator, Connect, Scenario 01-07-2015
Land en water

Deze gegevensset bevat de globale afbakening van het vasteland binnen het RD-toepassingsgebied. Deze gegevensset wordt gebruikt om rekenpunten die...

Calculator, Connect, Scenario 01-07-2015
Luchtfoto

De gegevensset bevat de luchtfoto zoals gebruikt als achtergrond in de AERIUS-producten. AERIUS gebruikt direct de webservice van PDOK. Hierdoor...

Calculator, Scenario 16-06-2015
Geografische gridfuncties Calculator, Connect, Scenario 15-04-2014