Factsheets

22 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Bepalen depositie Natura-2000 gebieden Monitor 15-10-2020
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 13-07-2021
Bepalen mate van stikstofbelasting Monitor 13-07-2021
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Bevoegd gezag Calculator, Connect, Monitor 14-01-2020
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022
Habitattypen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Hexagonen Calculator, Connect, Monitor 16-09-2019
Landen buitenland Monitor 13-07-2021
Monitor - Berekening van de gemiddelde depositie Monitor 13-01-2022
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Calculator, Monitor, Register 15-10-2020
Provincies Calculator, Monitor 13-01-2022
Sectoren - Emissieoorzaken Monitor 13-01-2022
Sectorgroep buitenland Monitor 13-07-2021
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Soorten - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020