Factsheets

17 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 13-07-2021
Bepalen percentage omgevingswaarde stikstofbelasting Monitor 13-07-2021
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer Calculator, Monitor 15-10-2020
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Calculator, Monitor, Register 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Bepalen depositie Natura-2000 gebieden Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Monitor - Berekening van de gemiddelde depositie Monitor 20-04-2020
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019