Factsheets

14 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Ontwikkelingen in de stikstofdepositie Monitor 02-07-2018
Bepalen totale depositie Monitor 01-09-2017
AERIUS Monitor in het kort Monitor 01-09-2017
Bepalen depositieruimte Monitor 01-09-2017
Overgang van Monitor naar Register Monitor, Register 01-09-2017
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Connect, Monitor, Register, Scenario 01-09-2017
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Monitor 01-09-2017
Ontwikkelingsruimte

De gegevenset bevat de ontwikkelingsruimte zoalsĀ berekend in AERIUS Monitor en vastgesteld door het bevoegde gezag.

Calculator, Monitor 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Monitor 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN

Deze gegevensset geeft voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten een overzicht van de...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Stalsystemen - emissiefactoren

De emissiefactoren stalsystemen zijn emissiefactoren voor de emissie vanuit dierenverblijven, inclusief de emissie van de mest die in het...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Beleidsscenario's en effect PAS-beleid Monitor 07-11-2016
Bepalen ontwikkelingsbehoefte Monitor 07-11-2016
Bevoegd gezag

Zowel de Natura 2000-gebieden als de beschermde natuurmonumenten vallen onder verantwoordelijkheid van een of meerdere bevoegde gezagen. Indien er...

Calculator, Monitor 15-12-2015