Factsheets

80 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Scenario, Connect 28-09-2017
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - stalbeschrijvingen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Oppervlaktebron omzetten naar deelbronnen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Scenario, Connect 07-12-2021
Hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022
Geografische gridfuncties Calculator, Scenario, Connect 15-04-2014
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Connect API of Calculator Calculator, Connect 16-09-2019
Connect API - in het kort Connect 15-12-2015
Connect API - Handleiding Connect 01-09-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Scenario, Connect 31-10-2019
Berekening warmte-inhoud Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect 07-12-2021
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect, Scenario 01-02-2017
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Connect 13-01-2022