Factsheets

80 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Connect API - in het kort Connect 15-12-2015
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Connect 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Connect 17-03-2017
Connect API - Handleiding Connect 01-09-2017
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Connect 05-07-2018
Connect API of Calculator Calculator, Connect 16-09-2019
Hexagonen Calculator, Connect, Monitor 16-09-2019
Bevoegd gezag Calculator, Connect, Monitor 14-01-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Connect, Monitor 15-10-2020
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Connect 13-01-2022
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - stalbeschrijvingen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Connect 13-01-2022
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Connect 13-01-2022
Habitatkartering Calculator, Connect, Monitor 13-01-2022
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Connect 13-01-2022
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Connect, Monitor 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Connect 20-01-2022
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Connect 20-01-2022
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Connect 20-01-2022
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening stallen Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Connect 20-01-2022
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Connect 20-01-2022
Berekening warmte-inhoud Calculator, Connect 20-01-2022
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Connect 20-01-2022
Oppervlaktebron omzetten naar deelbronnen Calculator, Connect 20-01-2022
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Connect 20-01-2022
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect 20-01-2022
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Connect, Monitor 20-01-2022
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect 20-01-2022
Geografische gridfuncties Calculator, Connect 20-01-2022
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Connect 20-01-2022