Factsheets

30 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Open Data - Totale stikstofdepositie

Deze webservice bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op...

Connect 18-12-2017
Open Data - Actuele depositieruimte

Deze webservice bevat de actuele beschikbare depositieruimte per hexagoon per segment. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd op basis van...

Connect 12-09-2017
AERIUS Connect Webservices Connect 01-09-2017
Open Data - Hexagonengrid

Deze webservice bevat het hexagonengrid. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd in de AERIUS-producten.

De...

Connect 01-09-2017
Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats

Deze webservice bevat de koppeltabel tussen het hexagonengrid en de relevante habitattypen. Voor elke hexagoon binnen een Natura 2000-gebied is in...

Connect 01-09-2017
Open Data - Relevante habitatkartering

Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora...

Connect 01-09-2017
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Connect, Monitor, Register, Scenario 01-09-2017
AERIUS Connect API - Handleiding Connect 01-09-2017
AERIUS Connect API of AERIUS Calculator Connect 17-03-2017
IMAER Validator Connect 17-03-2017
IMAER - Application Schema Connect 02-03-2017
Toelichting - IMAER in het kort Connect 02-03-2017
Toelichting - Metadata Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Landbouw Connect 02-03-2017
Toelichting - Generieke Emissiebronnen Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Verkeer en Vervoer Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Mobiele Werktuigen Connect 02-03-2017
Toelichting - Sectoren Industrie, Energie, Wonen en werken, Spoor, Luchtvaart Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Plannen Connect 02-03-2017
Toelichting - Resultaten Connect 02-03-2017
Toelichting - Sector Scheepvaart Connect 02-03-2017
IMAER - Releasenotes Connect 02-03-2017
IMAER - Beschrijving Model Connect 02-03-2017
IMAER - Domeintabellen Connect 02-03-2017
Toelichting - Rekenpunten Connect 02-03-2017
IMAER - GML definities Connect 18-03-2016
AERIUS Connect API - in het kort Connect 15-12-2015
IMAER vs Calculator Connect 15-12-2015
IMAER - Introductie InformatieModel AERIUS Connect 01-07-2015
IMAER - Termen, afkortingen en schema-presentatie Connect 01-07-2015