PAS Natuurherstelmaatregelen

Versie: 
18-03-2017

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in werking (concept)
GTP
concept
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
14-12-2017

Beschrijving gegevensset

De PAS voorziet voor elk van de betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. De gegevensset bevat alle maatregelen die zijn gedefinieerd in de gebiedsanalyses inclusief de relevante kenmerken.

Verantwoording gegevensset

Het betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
20171107_PAS_Herstelmaatregelen_M16ldef.xlsxMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg07 november 2017
20171107_PAS_Herstelmaatregelenpolygonen_M16ldef.shpMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg07 november 2017

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe geharmoniseerde bronnen worden conform het GLP gebiedsanalyse aangeleverd door het PAS-bureau.
  • HarmonisatieEr hoeft geen harmonisatie van de data plaats te vinden.
  • ValidatieDe bronnen worden gevalideerd op de afspraken zoals gedefinieerde in het GLP gebiedsanalyse.
  • TransformatieDe gevalideerde bronnen worden automatisch omgezet naar de database.

Velden databasetabel

rehabilitation_strategies

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het gebied
rehabilitation_strategy_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de maatregel
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van de maatregel
notetextn.v.t.Opmerking bij de maatregel
geometry_accuracytextn.v.t.Mate van hoe duidelijk de locatie van de maatregel bekend is.
areatextn.v.t.Indicatie van oppervlakte of lengte van de maatregel inclusief eenheid.
geometrygeometryn.v.t.Geometry (polygoon) van de locatie van de maatregel (indien beschikbaar)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
640-3893
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie