Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 18-03-2017

PAS Natuurherstelmaatregelen

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in werking (concept)
GTP
concept
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
21-11-2016

Beschrijving gegevensset

De PAS voorziet voor elk van de betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. De gegevensset bevat alle maatregelen die zijn gedefinieerd in de gebiedsanalyses inclusief de relevante kenmerken.

Verantwoording gegevensset

Het betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
20161115_PAS_Herstelmaatregelen.xlsxMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg15 november 2016
20161115_PAS_Herstelmaatregelenpolygonen.shpMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg15 november 2016

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe geharmoniseerde bronnen worden conform het GLP gebiedsanalyse aangeleverd door het PAS-bureau.
  • HarmonisatieEr hoeft geen harmonisatie van de data plaats te vinden.
  • ValidatieDe bronnen worden gevalideerd op de afspraken zoals gedefinieerde in het GLP gebiedsanalyse.
  • TransformatieDe gevalideerde bronnen worden automatisch omgezet naar de database.

Velden databasetabel

rehabilitation_strategies

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het gebied
rehabilitation_strategy_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de maatregel
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van de maatregel
notetextn.v.t.Opmerking bij de maatregel
geometry_accuracytextn.v.t.Mate van hoe duidelijk de locatie van de maatregel bekend is.
areatextn.v.t.Indicatie van oppervlakte of lengte van de maatregel inclusief eenheid.
geometrygeometryn.v.t.Geometry (polygoon) van de locatie van de maatregel (indien beschikbaar)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
640-3756
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie