PAS natuurherstelmaatregelen - perioden

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in werking (concept)
GTP
concept
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
21-11-2016

Beschrijving gegevensset

De PAS voorziet voor elk van de betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. De gegevensset bevat de PAS-periode die zijn gerelateerd aan een maatregel uit de gebiedsanalyses.

Verantwoording gegevensset

Het betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
20161115_PAS_Herstelmaatregelen.xlsxMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg15 november 2016

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe geharmoniseerde bron wordt conform het GLP gebiedsanalyse aangeleverd.
  • HarmonisatieEr hoeft geen harmonisatie van de data plaats te vinden.
  • ValidatieDe bron wordt gevalideerd op de afspraken zoals gedefinieerde in het GLP gebiedsanalyse.
  • TransformatieDe gevalideerde bron wordt automatisch omgezet naar de database.

Velden databasetabel

rehabilitation_strategy_management_periods

VeldTypeEenheidOmschrijving
rehabilitation_strategy_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de maatregel
management_periodint2n.v.t.PAS-periode waar de maatregel op van toepassing is

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
644-3759
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie