PAS natuurherstelmaatregelen - kaarten

Versie: 
18-12-2017

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in werking (concept)
GTP
concept
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
14-12-2017

Beschrijving gegevensset

De PAS voorziet voor elk van de betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. De gegevensset bevat alle maatregelenfiguren uit de gebiedsanalyses indien deze niet als geometrie (zie PAS Natuurherstelmaatregelen) zijn aangeleverd. 

Verantwoording gegevensset

Het betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
20171107_PAS_Maatregelenfiguren M16Ldef.zipMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg07 november 2017

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe geharmoniseerde bron is conform het GLP gebiedsanalyse aangeleverd.
  • HarmonisatieEr hoeft geen harmonisatie van de data plaats te vinden.
  • ValidatieDe bron wordt gevalideerd op de afspraken zoals gedefinieerde in het GLP gebiedsanalyse.
  • TransformatieDe gevalideerde bron wordt automatisch omgezet naar de database waarbij maatregelenfiguren die zijn vervangen door polygonen niet meer zijn meegenomen.

Velden databasetabel

rehabilitation_strategy_files

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het gebied
rehabilitation_strategy_file_idint4n.v.t.Volgnummer van de maatregelenfiguur
contentbytean.v.t.Inhoud van de maatregelenfiguur (PNG)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
641-3899
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie