Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 18-12-2017

PAS natuurherstelmaatregelen - habitattypen

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in werking (concept)
GTP
concept
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
21-11-2016

Beschrijving gegevensset

De PAS voorziet voor elk van de betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. De gegevensset bevat alle habitattypen die zijn gerelateerd aan een maatregel uit de gebiedsanalyses inclusief de relevante kenmerken.

Verantwoording gegevensset

Het betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
20161115_PAS_Herstelmaatregelen.xlsxMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg15 november 2016

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe geharmoniseerde bron wordt conform het GLP gebiedsanalyse aangeleverd door het PAS-bureau.
  • HarmonisatieEr hoeft geen harmonisatie van de data plaats te vinden.
  • ValidatieDe bron wordt gevalideerd op de afspraken zoals gedefinieerde in het GLP gebiedsanalyse.
  • TransformatieDe gevalideerde bron wordt automatisch omgezet naar de database.

Velden databasetabel

rehabilitation_strategy_habitat_types

VeldTypeEenheidOmschrijving
rehabilitation_strategy_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de maatregel
habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het habitattype
frequencytextn.v.t.Frequentie van uitvoering van de maatregel
potentialtextn.v.t.Potentiële effectiviteit van de maatregel
response_timetextn.v.t.Responstijd van de maatregel

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
643-3757
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie