PAS gebieden

Versie: 
01-09-2017

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
20-07-2017

Beschrijving gegevensset

Niet alle Natura2000 gebieden zijn relevant voor de PAS. Alleen gebieden waar in een gebiedsanalyse is vastgesteld dat er een daadwerkelijk stikstofprobleem is worden meegenomen.  Met deze gegevensset wordt door de systeemverantwoordelijke (Ministerie van Economische Zaken) aangegeven welke gebieden onderdeel uitmaken van het programma.

Verantwoording gegevensset

De PAS gebieden betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
20170720_ez_pas-gebieden_m16l.xlsxMinisterie van Economische Zaken20 juli 2017

Beschrijving proces

  • InventarisatieOp basis van de rekenresultaten in AERIUS Monitor wordt bepaald wat de mogelijke PAS-gebieden zijn. Deze lijst wordt door AERIUS aangeleverd aan de bronhouder.
  • ValidatieDoor de bronhouder wordt in samenspraak met de voortouwnemers vastgesteld wat de daadwerkelijk PAS-gebieden zijn.
  • TransformatieHet door de bronhouder aangeleverde bestand wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de tabel in de database.

Velden databasetabel

pas_assessment_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idintegern.v.t.Unieke identificatie van het interessegebied

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
654-3862
Voor
  • Calculator
  • Monitor
  • Register
  • Scenario
Type
Data
Versie
  • 01-09-2017